Stát si chce posvítit na „mrtvé firmy“

Eliminace daňových subjektů, které nevyvíjejí žádnou činnost a jsou (mohou) být používány k daňovým únikům. To je cíl navrhované novely „Daňového řádu“ (280/2009 Sb.), který bude projednávat vláda.

Živnostenské úřady, rejstříkové soudy a další státní orgány budou možná dostávat nové informace o firmách, které nevyvíjí žádnou činnost a bylo by vhodné je zrušit. Vyplývá to z novely Daňového řádu, který má projednat vláda. Informace by měly dostávat od správců daně. Ti ze svých databází zjistí, že konkrétní společnost, či živnostník nevykonává žádnou činnost a „napráší“ je příslušnému úřadu, který má pravomoc podnikání zrušit. Problém je v tom, že daňová mlčenlivost těchto úřadů je zakotvena v zákonech, stejně jako právo na ni, které má chránit podnikatele. Její prolomení musí být řádně zdůvodněno. V tomto případě se tvůrci novely ohánějí omezením daňových úniků, které by mohly být spáchány. Otázkou je, jestli takové tvrzení bude stačit.

Nový daňový řád stanoví, které skutečnosti správce daně příslušnému orgánu veřejné moci oznamuje. Jde o skutečnosti nasvědčující naplnění podmínek: pro zrušení právnické osoby, pro zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění nebo pro zrušení povolení nebo oprávnění, na jehož základě byl daňový subjekt registrován.

Rozsah oznamovaných skutečností závisí na zjištěních správce daně

„Oznamovací povinnost se nevztahuje pouze na samotnou informaci o tom, že předmětné skutečnosti existují, ale také na související údaje, které se ke zjištěným skutečnostem vztahují a správce daně je má k dispozici. Současně si správce daně v mezích oznamovací povinnosti nebude činit úsudek o tom, že ke zrušení právnické osoby či zrušení nebo pozastavení živnostenského oprávnění skutečně dojde; postačí, že zjištěné skutečnosti tomu nasvědčují,“ píše se v návrhu zákona, jež má Ekonomický deník k dispozici.

Jiří Reichl