Stát má zaplatit na POZE opět přes 26 miliard korun

Zelená, obnovitelná energie. Ilustrace: www.pixabay.com

Stát by měl z rozpočtu na příští rok vyčlenit 26,125 miliard korun na podporované obnovitelné zdroje energie (POZE). Nařízení vlády, které schválí výši dotace pro příští rok je potřeba vydat do konce září 2018. Dotace je určená pro provozovatele vodních, slunečních a větrných elektráren, využití biomasy, bioplynu nebo biologicky rozložitelného komunálního odpadu, druhotných zdrojů energie a kombinované výroba elektřiny a tepla.

Podporu pro k přírodě šetrnější zdroje – podporované zdroje energie –  vyplácí od roku 2006 Operátor trhu s elektřinou (OTE) na základě cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. Za těchto 12 let se částka z přibližně 1 miliardy korun ročně zvedla na víc než 40 miliard korun v posledních 3 letech a podobná částka na jejich podporu zřejmě půjde i letos.

Náklady na provozní podporu obnovitelných zdrojů (a dalších podporovaných zdrojů) jsou z velké části hrazeny ze státního rozpočtu. Letos, stejně jako v minulých letech, by vláda měla rozhodnout o dotaci ve výši 26,185 miliard korun.

Důvodů pro zvýšení částky, kterou stát na POZE  v roce 2016 vyplatil bylo několik. Na základě nového systému plateb, který by byl v souladu s pravidly Evropské komise,  bylo odsouhlaseno zvýšení účasti státního rozpočtu o 4,8 mld. Kč. Ministerstvo zemědělství také prosadilo zavedení nové provozní podpory tepla z bioplynu. Náklady na to se pohybují ročně kolem 650 milionů korun. Stát také musel započítat 2% každoroční navyšován podpory, které stanová zákon. „Například výše podpory ve formě výkupní ceny pro malou vodní elektrárnu v nových lokalitách uvedenou do provozu během roku 2012 dosahovala pro rok 2015 hodnoty 3 385 Kč/MWh, v roce 2016 pak elektřina z uvedené elektrárny byla podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu podporována částkou ve výši 3 453 Kč/MWh (jednalo se o navýšení podpory přibližně 68 Kč/MWh),“ uvádí pro příklad důvodová zpráva.

Minulý rok zase musela vláda vzít v potaz předpokládaný vliv snižující se tržní ceny elektřiny, který se promítá do výpočtu zelených bonusů. To je jedna z forem provozní podpory elektřiny (druhou je podpora výkupními cenami). Platí přitom, že čím nižší tržní cena elektřiny, tím vyšší musí být podpora. „Očekávalo se, že tento trend bude i v roce 2017 dále pokračovat. Proto se u zdrojů, které jsou podporovány převážně formou zeleného bonusu, počítalo s nárůstem podpory až o 6 %. Jedná se především o elektřinu z větrných elektráren, malých vodních elektráren a z výroben  využívajících bioplyn a biomasu, kde většina zdrojů je podporována v režimu zeleného bonusu,“ vysvětluje se v důvodové zprávě.

V roce 2017 stát v konečném součtu také podpořil větší množství elektřiny a tepla z OZE:

 

Roky 2016 2017
Množství podporované elektřiny z OZE 7 966 GWh 8 487  GWh
Množství podporovaného tepla z OZE 1 047 GWh 1 141 GWh

 

Rozpočet ale není jediný zdroj financí pro podporu POZE.  Peníze na ně jdou i z tržeb za služby distribuční a přenosové soustavy (tuto část platí lidé a firmy ve fakturách za elektřinu), tržeb z plateb za nesplnění minimální účinnosti užití energie při spalování hnědého uhlí a z výnosů z povolenek na emise skleníkových plynů.

Výše vyúčtované (vyplacené) podpory v letech 2013 – 2017:

  • 2013 – 37 458 mil. Kč
  • 2014 – 40 585 Kč
  • 2015 – 43 509 mil. Kč
  • 2016 – 43 023 mil. Kč
  • 2017 – 45 448 mil. Kč

Vanda Kofroňová