Stát dá krajům peníze na opravy silnic. Jejich přidělení podmíní stahováním billboardů. Vildumetzová to považuje za neakceptovatelné

Mistni komunikace_Běstovice,_silnice_od_Darebnice_ wikimedia autor: ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Z mimořádné státní dotace čtyř miliard korun určených na krajské silnice, dostane nejvíce Středočeský kraj, Jihočeský a Plzeňský kraj. Vyplývá to z propočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který opět navrhuje rozdělit peníze podle délky silnic II. a III. tříd v jednotlivých krajích. Nově bude přidělení peněz podmíněno mimo jiné odstraňováním nelegálních billboardů z pozemků krajů. Návrh bude ještě schvalovat vláda a Výbor SFDI.

Hejtmani, kteří před třemi týdny žádali záruky od státu, že dostanou peníze na opravy silnic II. a III. tříd a dokonce kvůli tomu chtěli sepisovat memorandum s vládou, si mohou částečně oddechnout. Ministerstvo dopravy dnes oznámilo, že nejvíce peněz dostane Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj. „Už čtvrtým rokem pomůžeme krajům opravit stovky kilometrů jejich silnic a mostů. Doposud jsme z úspor věnovali na silnice II. a III. třídy bezmála 11 miliard korun a další čtyři dostanou kraje letos. Mezi podmínky k získání prostředků patří mimo jiné i koordinace oprav prostřednictvím geoportálu a zároveň nově i povinnost odstraňovat z krajských pozemků nelegální reklamu,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

To však zcela odmítá předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová. Ta označila požadavky státu za zcela nepřijatelné.

Novinkou mezi podmínkami pro získání přidělené částky je povinnost krajů odstranit ze svých pozemků veškerá reklamní zařízení, která se nachází v ochranných pásmech dálnic a silnic I. tříd.

Čtyři miliardy korun určeny na krajské silnice jsou složeny z vládních úspor jednotlivých ministerstev a jednu miliardu pak poskytne Státní fond dopravní infrastruktury. Stejně jako v předchozích letech budou peníze rozděleny podle délky krajem spravovaných silnic. Nejvíce tedy opět dostanou Středočeský kraj (678 milionů korun), Jihočeský kraj (428 milionů korun) a Plzeňský kraj (362 milionů korun). Přes 170 milionů korun dostane také hlavní město Praha na komunikace plnící funkci nevybudovaného okruhu okolo Prahy.

Novinkou mezi podmínkami pro získání přidělené částky je povinnost krajů odstranit ze svých pozemků veškerá reklamní zařízení, která se nachází v ochranných pásmech dálnic a silnic I. tříd.

Kraje získávají peníze na obnovu svých silnic z rozpočtového určení daní a na opravy mají k dispozici také evropské prostředky v regionálních operačních programech. Přesto i ministerstvo dopravy už čtvrtým rokem za sebou poskytne významnou, mimořádnou podporu. V roce 2015 to bylo 4,4 miliardy korun, v roce 2016 3 miliardy, v loňském roce 3,4 miliardy. Celkem tak již putovalo na opravy a modernizace krajských silnic bezmála 11 miliard korun.

Kraje vč. hl. m. Prahy Délka silnic II. a III. třídy [km] Podíl silnic II. a III. třídy v rámci ČR Rozdělení finančních prostředků ve výši
3 826 087
Středočeský 8 626 17,71% 677 717
Jihočeský 5 445 11,18% 427 814
Plzeňský 4 604 9,45% 361 746
Karlovarský 1 847 3,79% 145 093
Ústecký 3 650 7,50% 286 791
Liberecký 2 076 4,26% 163 140
Královéhradecký 3 301 6,78% 259 355
Pardubický 3 126 6,42% 245 605
Vysočina 4 562 9,37% 358 414
Jihomoravský 3 868 7,94% 303 864
Olomoucký 3 093 6,35% 242 997
Zlínský 1 765 3,62% 138 689
Moravskoslezský 2 735 5,62% 214 862
Celkem kraje 48 697 100,00% 3 826 087
Praha* 173 913
Celkem 4 000 000
* pro hl. m. Prahu připadá 4,35 % z celkové částky dle modelu rozdělení z minulých let

Stejně jako v předešlých letech budou muset kraje koordinovat harmonogramy jednotlivých oprav se správci dotčené dopravní infrastruktury zejména s Ředitelstvím silnic a dálnic. K tomu slouží speciální geoportál, kam se vkládají informace o plánovaných rekonstrukcích. Předchází se tak dopravním komplikacím a souběhům s opravami na dálnicích a silnicích I. tříd.

Státní podpora pro krajské silnice je mimořádným opatřením, jak regionům pomoci. Péče o silnice nižších tříd je dle zákona svěřena krajům, které s nimi mají hospodařit, zatímco stát se stará o dálnice a silnice prvních tříd. Prostředky v SFDI jsou primárně určeny na dopravní infrastrukturu ve vlastnictví státu.

Jiří Reichl