Starostové budou dnes řešit tři zásadní témata – vodu, energetiku a odpady

Jak efektivně nakládat s vodou, energií a odpady? Odpovědi na klíčové otázky budoucnosti najdou představitelé samospráv na Dni starostů, které se koná dnes v na výstavišti v pražských Letňanech.

Speciální Den starostů na dnešek zorganizoval Svaz měst a obcí se svými partnery. V rámci veletrhu Aquatherm se sejdou desítky starostů a dalších představitelů samospráv a budou debatovat o třech tématech klíčových pro každou obec či město: voda – energetika – odpady. Ekonomický deník, který se zaměřuje na servis pro samosprávy obcí a měst přinese z konference podrobnou reportáž.

„Snahou a zájmem Svazu měst a obcí ČR je, aby Den starostů byl pestrý, informačně nabitý a pro účastníky přínosný,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „K tomu, aby zástupci samospráv získali potřebný aktuální přehled z oblasti vodohospodářství, energetiky a nakládání s odpady včetně budoucího směřování a navázali užitečné kontakty, může zásadně přispět spolupráce Svazu s příslušnými ministerstvy. Účast na akci tak mimo jiné přislíbili zástupci ministerstva životního prostředí či průmyslu a obchodu.“

Na Dni starostů se tak bude mluvit například o nakládání s odpady po roce 2024, mýtech v nakládání s kaly z čistíren odpadních vod, benchmarku vodního hospodářství či energetických úsporách z pohledu obcí. S příspěvky mimo jiné vystoupí zástupci Státního fondu životního prostředí, Sdružení oboru vodovodů a kanalizací nebo Národního centra energetických úspor.

„Účastníci akce se dozví praktické informace o provozování vodohospodářské infrastruktury ve městech a obcích včetně toho, kde se provozuje dobře a kde lépe. Také zazní návody a doporučení, jak správně investovat a provozovat energeticky úsporná a účinná opatření,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal a dodává: „Opomenuta nebude ani otázka budoucího sběru, svozu, třídění a využití odpadů. A protože je naprosto zásadní vědět, kde na to vzít, představeny budou i možnosti financování především s pomocí dotací.“

Den starostů se koná na základě spolupráce Svazu měst a obcí ČR s organizátory veletrhu Aquatherm Praha 2018, což je několikadenní akce pro investory a provozovatele budov a infrastruktury. Kromě Dne starostů, tedy vlastně speciálního semináře, si návštěvníci pražského výstaviště v Letňanech budou moci prohlédnout expozice moderního technického zabezpečení budov, seznámit se s inovativními přístupy ve správě nemovitostí či navázat spolupráci s řadou odborně zdatných a progresivních lidí, kteří působí v této oblasti.

-chl-