Španělsko chystá zákaz aut ve více než stovce měst

Konec smogu. Do roku 2025 má být do centra Madridu a dalších španělškých měst zakázán vjezd všem automobilům se spalovacím motorem.

Poté, co madridská radnice zakázala automobilům vjezd do centra města, hodlá podobný krok učinit i španělská vláda ve více než stovce dalších měst. A má podporu veřejnosti.

Tažení proti automobilům v evropských městech se stupňuje. Dalo by se předpokládat, že bude narážet na odpor veřejnosti. Jenže, jak ukazuje příklad Španělska, opak je pravdou. Po madridské radnici totiž hodlá španělská vláda prosazovat zákaz vjezdu automobilům do dalších měst po celé zemi a veřejnost je těmto plánům podle všeho nakloněna.

Podle posledního průzkumu agentury IPSOS, téměř dvě třetiny respondentů vyjádřily podporu omezení vjezdu automobilů do center měst. Na severozápadě Španělska, v Galícii, se souhlasně k záměrům španělské vlády postavilo 78 procent dotázaných.

Konec aut přijde postupně

Kabinet Pedra Sácheze chystá legislativu, podle které by do centra měst mohla vjíždět pouze auta, která do ovzduší nevypouštějí žádné emise zdraví škodlivých či skleníkových plynů. Zákaz se má týkat měst, ve kterých žije více než padesát tisíc obyvatel a vejít v platnost má postupně až do roku 2025. Pokud k prosazení takové legislativy skutečně dojde, dotkne se 138 španělských měst.

Jako první na seznamu se ocitl střed Madridu, který byl v listopadu vyhlášen za nízkoemisní zónu. Jde o nejtvrdší opatření ze všech velkých měst v Evropě. Tato regulace totálně změní způsob, jakým se obyvatelé Madridu a jeho blízkého okolí budou dostávat nejen do centra, ale i z jednoho konce města na druhý.

Nová nízkoemisní zóna znamená zákaz vjezdu pro necelých šedesát tisíc vozidel denně. Týká se aut se spalovacím motorem, která byla vyrobena před rokem 2000 bez rozdílu pohonu, a dieselů, jež mají v technickém průkazu uveden rok výroby 2006 nebo dřívější. Napřesrok se zákaz bude vztahovat už na všechny benzínové či naftové vozy vyrobené před rokem 2006 a diesely, které sjely z výrobních linek před rokem 2014.

Výjimku budou mít lidé se sníženou mobilitou, stejně jako rezidenti v centru Madridu. Ti také budou moci měsíčně zaregistrovat až dvacet hostů, kterým bude rovněž vjezd do centra umožněn. Od těchto poměrně přísných restrikcí si madridská radnice slibuje rapidní zvýšení kvality ovzduší. Už nyní se očekává, že po zavedení zákazu se koncentrace oxidu dusičitého (NO2) sníží až o čtyřicet procent.

Lidé jsou pro

Na každý kilometr čtvereční, který je součástí nízkoemisní zóny, připadá téměř 45 tisíc obyvatel. To je třikrát vyšší hustota zalidnění, než jaká odpovídá nejhustěji zalidněnému kilometru čtverečnímu v norské metropoli Oslo. Blízká okolí španělských měst bývají rovněž daleko hustěji osídlena, než je obvyklé například v severoamerických městech.

A možná právě to je ten důvod, proč si španělská veřejnost chystané zákazy vjezdu automobilům do center měst chválí. Španělé jsou totiž negativním vlivům automobilové dopravy vystaveni ve větší míře než ve městech v jiných evropských zemích. Podle portálu CityLab.com není náhoda, že podobný zákaz vjezdu autům se spalovacími motory vyhlásila také Paříž, jejíž centrum svou hustotou zalidnění připomíná právě Madrid. Podobně osídlená španělská města jsou vedle Madridu také Barcelona či Valencie.

Pozoruhodné také je, že veřejná podpora chystaným zákazům také do značné míry odpovídá politickým preferencím. Jen v Madridu se ukázalo, že 93 procent podporovatelů vyhnání aut z centra města jsou zároveň podporovatelé nejsilnější levicové strany Podemos. Osmaosmdesát procent respondentů vyjádřilo sympatie také k socialistické straně, která momentálně stojí v čele španělské vlády. Je to o to zajímavější, že Španělsko nemá tak silné zelené hnutí jako například skandinávské státy.

-zm-