Co se dělo v Evropském parlamentu v dubnu a o čem jsme psali?

Ekonomický deník pečlivě sleduje dění v Evropském parlamentu a zaměřuje se na činnost českých europoslanců. Přinášíme přehled témat, kterým jsme se v dubnu věnovali a s ním i výběr nejzajímavějších odpovědí českých europoslanců.

Češi udávají směr v Evropském parlamentu: žebříčky vlivu

Seřaďme nejúspěšnější české poslance podle souhrnného vlivu, který mají v Evropském parlamentu: 1. Pavel Poc, 2. Petr Ježek, 3. Pavel Svoboda, 4. Jan Zahradil, 5. Dita Charanzová

Telička a Poc mění evropské odpadové hospodářství

Oběhové hospodářství vyžaduje změnu kultury,” přiznává Pavel Telička. “Pokud myslíme svůj záměr vážně, musíme změnit modely chování napříč společností,” říká Pavel Poc. Co konkrétně mají na mysli, vyčteme ze 4 směrnic, které schválil Evropský parlament v půlce března.

Je správné, aby se produkovalo méně odpadů, ale jednotný postup může nadělat více škody než užitku,” píše europoslanec Petr Mach, který hlasoval proti balíčku.

Unie táhne proti dumpingu: Zvýší české mzdy a čínské ceny?

Vůbec nevítám diskuse o sociálním dumpingu uvnitř společného unijního trhu. Například rozšiřování vlastní minimální mzdy na projíždějící kamiony nebo prolétající letadla považuji za neadekvátní ochranu před konkurencí jiných zemí,” říká Luděk Niedermayer.

“Napětí uvnitř Unie může zmírnit Evropský pilíř sociálních práv, na kterém pracuje Komise,” věří Pavel Poc.

“Jednání probíhá zdlouhavě, nepružně a myslím, že výsledek nebude příliš odlišný od stávající metodiky,” říká Jaromír Kohlíček o případném zvýšení cel na čínský dovoz.

 

Eurozóna chce střadatelům neomezeně pojistit všechny vklady 

Současnou situaci kolem EDIS (evropského systém pojištění vkladů) popisuje Luděk Niedermayer”Jde o dokončení projektu bankovní unie, který považuji za velký úspěch. Zvyšuje stabilitu bank, zjednodušuje a zvyšuje férovost bankovního podnikání. Doufám, že se podaří dnešní rozpory a nedůvěru s projektem spojené překonat.”

V současné době jsou stanoveny omezené limity, ale od roku 2024 by měl EDIS pojišťovat vklady a pokrývat související náklady plně,” shrnuje Jaromír Kohlíček. Nevěří však, že navržený systém zvýší bezpečnost podstatné většiny střadatelů. Za nutnou považuje “restrukturalizaci spočívající v oddělení různých částí bankovního sektoru od obyčejných vkladů”.

A co MREL (požadavek na kapitál a způsobilé závazky), respektive TLAC (celková kapacita absorbovat ztráty)? “Nyní se spíše obávám, aby kapitálové a regulační zatížení nebylo příliš vysoké,” říká pravicový ekonom Niedermayer. “Budoucí krize zřejmě přinesou nové situace, se kterými současné mechanizmy nepočítají,” projevuje skepsi komunista Kohlíček.

 

Evropští investoři mohou dostat podporu ve výši 10 státních rozpočtů České republiky

Mezi umírněné kritiky ovšem patří také Evropský účetní dvůr: “Komise podala návrh na rozšíření EFSI pouhý jeden rok poté, co fond zahájil činnost,” ačkoli bychom měli nejdříve změřit “veškeré významné hospodářské, sociální a environmentální dopady” dosavadního programu, i případné dosahování předsevzatých investičních cílů.

 

Na výrobce zdravotnických prostředků budou chodit neohlášené kontroly

Takzvaně vysoce rizikové pomůcky (například implantáty, protézy, inzulínové pumpy, ale také testy HIV) bude kromě notifikovaného subjektu posuzovat ještě panel odborníků. „Nařízení jsou spíše technického než politického charakteru. Jako zpravodajka nejsem úplně spokojena se vším, co se vyjednalo, ale celkovou dohodu rozhodně podporuji,“ píše v komentáři pro náš sesterský Zdravotnický deník Kateřina Konečná.

 

Na obzoru je evropský prokurátor. Má stíhat i dotační podvody

Společnému postupu 16 států rozumí například Petr Ježek“Je to zároveň i jeden z mála konkrétních příkladů posílené spolupráce, respektive variabilní geometrie v EU. Jistý stupeň pružnosti Unie považuji při vysokém počtu jejích členů za potřebný.”

Jan Zahradil vidí potenciální rozpor mezi národními ústavami a nadnárodním prokurátorem, který prý stejně nevyřeší praní unijních peněz za hranicemi našeho společenství: “Je nesmysl řešit problémy se špatným čerpáním evropských fondů zakládáním nových úřadů. Evropská komise musí v takových případech volat k odpovědnosti úřad, který za kontrolu zodpovídá na národní úrovni. Tento systém funguje dobře a nevidím důvod jej měnit.”

Podobně hovoří Petr Mach: “Nechceme novou mocnou instituci EU –  prokurátora, který by se kompetenčně překrýval se státním zastupitelstvím, které je veřejným žalobcem v České republice.”

 

Odhlasoval Evropský parlament odškodnění pro ošizené řidiče?

Automobilkám bude moci Komise uložit pokutu až 30 000 euro “za každé nevyhovující vozidlo, systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek”. Majiteli vozu vznikne nárok na to, “aby požadoval náhradu”. Čeští europoslanci mají opačné názory na důsledky přijatého textu, jak uvidíme v květnovém pokračování článku.

Mobilní telefonování. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Unie nařizuje telefonním operátorům maximální ceny: pokles až o 95 %

Přelomovým datem, kdy letošní změny začnou účinkovat, bude 15. červen 2017. “Žádné zvláštní poplatky za roaming. Sazby budou stejné jako ty vnitrostátní,” slibuje koncovým uživatelům Evropská komise. Hned ovšem zmiňuje výjimku: “Za roaming nebudete platit za předpokladu, že mobilní telefon v zahraničí používáte pouze dočasně. Pokud SIM kartu používáte v jiné zemi trvale, mohou si poskytovatelé služeb i nadále účtovat příslušný poplatek.”

Petr Woff a Jiří Reichl