Satelitní operátoři se bouří proti způsobu přechodu na DVB-T2

České asociace satelitních operátorů se nelíbí postup České republiky k uvolnění pásma 700 MHz a s tím souvisejícím přechodem na DVB-T2. Aktuálně čekají na vyřízení stížnosti k Evropské komisi ohledně nepovolené veřejné podpory, která dle jejich propočtů dosahuje 11 miliard korun. Podle jejich názorů není k plošnému přechodu na DVB-T2 důvod. V okolních státech přistupují k uvolňování frekvenčního pásma odlišně.

Česká asociace satelitních operátorů (ČASO) se ohrazuje proti způsobu přechodu na nový standard digitálního pozemního vysílání DVB-T2 související s povinným uvolněním pásma 700 Mhz. Podle ředitele jednoho z českých satelitních operátorů Digi TV Patrika Broma dochází k nepovolené veřejné podpoře společností České radiokomunikace a Digital broadcasting, které působí v oblasti poskytování digitálního pozemního signálu.

Veřejná podpora, kterou vyčíslili na 11 miliard korun, pak také míří k veřejnoprávní České televizi. Za nepovolenou veřejnou podporou vidí zejména bezplatné poskytnutí frekvencí stávajícím operátorům působících v poskytování pozemního digitálního signálu do roku 2030. ČASO ve svých propočtech vycházela z pravděpodobné ceny, za kterou by jinak byly kmitočty vydraženy. Satelitní operátoři vyčítají ministerstvu průmyslu a obchodu, že samo nevyčíslilo cenu kmitočtů, které Českým radiokomunikacím a společnosti Digital broadcasting takto poskytne. Další výtka míří i k informační kampani, na kterou MPO poskytlo 350 milionů korun. Samo ministerstvo tuto informační kampaň na rozdíl od satelitních operátorů nechápe jako veřejnou podporu privátních poskytovatelů digitálního pozemního vysílání. Asociace satelitních operátorů také zmiňuje, že náklady spojené s přechodem na standard DVB-T2 nebudou kompenzovány domácnostem ani komerčním televizím, což podle satelitních operátorů zvýhodňuje některé subjekty na trhu.

Podívejte se na video ke kampani

Patrik Brom připomněl, že Česká asociace satelitních operátorů vznikla po neúspěšných pokusech o komunikaci s ministerstvem průmyslu a obchodu v létě roku 2016 po schválení strategie přechodu na standard DVB-T2, kdy satelitní operátoři upozorňovali na nefér podmínky. MPO však podle jejich názoru nereflektovalo tyto připomínky a proto se v září téhož roku obrátili se stížností na Evropskou komisí, která prozatím nebyla vypořádána a očekává se, že se stížností bude zabývat až poté, co vyhodnotí přístup jednotlivých členských států k povinnému uvolňování pásma 700 Mhz.

Česká asociace operátorů nevidí důvod v plošném přechodu na DVB-T2

Podle satelitních operátorů není k plošnému přechodu na DVB-T2 důvod, jelikož sama EU nic takového nevyžaduje. Jediný požadavek ze strany EU je totiž uvolnění pásma 700 MHz a zástupci ČASO se domnívají, že by pouze stačilo v rámci standardu DVB-T zavést povinně kodek MPEG4, který je oproti hojněji používanějšímu kodeku MPEG2 datově úspornější a zajistilo by se dostatečné množství pro jednotlivé vysílatele i po povinném uvolnění frekvenčního pásma.

Zástupci ČASO se domnívají, že skutečným úmyslem pro přechod na DVB-T2 je plán vytvoření prostoru pro nové poskytovatele služeb placené televize v pozemním vysílání za veřejné peníze. Nový prostor, který díky datově úspornější technologii vznikne, jen těžko využijí komerční televize pro bezplatné vysílání. Logiku podle satelitních operátorů dává pouze komerční využití prostoru pro kódované placené vysílání.

Největší komerční televize se navíc vyjádřily, že neplánují zpřístupnit své vysílání v HD kvalitě bezplatně. Samy by si tak podkopávaly svůj obchodní model, jelikož v tuto chvíli si od poskytovatelů placené televize nechávají za HD verze svých kanálů připlácet. Satelitní operátoři k tomu dodávají, že tím odpadá i jeden z přínosů, který měl přechod na DVB-T2 divákům přinést, jelikož jim nikdo kromě veřejnoprávní televize nebude přinášet vysílání ve vyšší kvalitě. Otázkou ovšem zůstává, jestli tento postoj vydrží komerčním televizím i do budoucna, protože pak by se část argumentace satelitních operátorů stala neplatnou. Je možné, že v budoucnu bude vysílání v HD kvalitě naprostým standardem a připlácet se bude vysílání v 4K.

Okolní země přistupují k uvolnění pásma 700Mhz odlišně než ČR

Workshopu, který pořádala České asociace satelitních operátorů, se jako host účastnil šéfredaktor portálu TV Kompas Juraj Koiš, který se dlouhodobě zabývá sledováním situace v oblasti uvolňování pásma 700 MHz a přechodu na standard DVB-T2 v okolních zemích. Podle něj je přístup České republiky anomálií a ostatní členské země EU zvolili odlišný přístup.

Na Slovensku i po uvolnění kmitočtu 700 MHz budou fungovat dva celoplošné multiplexy v DVB-T až do roku 2022 a před samotným přepínáním na standart DVB-T2 by měl u našich sousedů proběhnout průzkum vybavenosti domácností set top boxy umožňujících příjem daného signálu.

V Rakousku a Německu pak bude nový standard sloužit primárně pro placené služby, jelikož zde většina diváků sleduje volné vysílání především přes satelit, kde mají k dispozici přes 100 nekódovaných kanálů.

K zcela revolučnímu kroku se rozhodli přistoupit ve Švýcarsku. Zde se na standard DVB-T2 nebude přecházet vůbec. Jelikož je Švýcarskou velmi hornatá země, je zde šíření pozemního signálu velmi nákladné a vzhledem k tomu, že zde pozemní vysílání využívá pouze nepatrné procento obyvatelstva, rozhodla se země pozemní vysílání vypnout úplně.

Michal Ožuch