Rodičovský příspěvek by mohl výrazně vzrůst. Ministerstvo financí stojí změnám v cestě

Novela zákona o státní sociální podpoře dorazila na vládu. Předkladatel,ministerstvo práce a sociálních věcí, chce rodičovský příspěvek navýšit na 260.000 korun. V plánu jsou změny, které mají pomoct rodičům se dříve vrátit do zaměstnání. Ministerstvo financí má s novelou zásadní problémy. V případě, že novela projde, bude to stát státní rozpočet 4,9 miliard korun ročně.

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá na vládu návrh novely zákona o státní sociální podpoře. Novela by měla přinést navýšení rodičovského příspěvku ze současných 220.000 korun na 260.000 korun na péči o jedno dítě do 4 let věku. V případě, že se rodině narodí vícerčata,mají pak nárok na příspěvek v celkové výši 390.000 korun. Legislativci tak chtějí zvětšit ocenění o nejmladší dítě. Pokud novela úspěšně projde legislativním procesem, měla by vejít v platnost už od 1. července 2019.

Návrhu se však v rámci připomínkového řízení vysmálo ministerstvo financí. „Věříme, že většina matek sice uvítá zvýšení rodičovského příspěvku, ale jen v ojedinělých případech to bude chápat jako zvýšení ocenění péče o dítě, protože smysl zakládání rodiny je poněkud jiný, než být oceněn penězi ze státního rozpočtu. Pokud je toto uvedeno jako hlavní problém, který má návrh řešit, pak by návrh měl být stažen jako irelevantní,“ uvedlo ve své připomínce ministerstvo financí.

Zákon o sociální podpoře nově myslí i na rodiče, kteří se chtějí vrátit do zaměstnání co nejdříve. Podle současného znění zákona mohli pracující rodiče u dětí do dvou let věku využít služeb předškolních zařízení maximálně na dobu 46 hodin, jinak ztratili právo na výplatu dávky. „V současnosti je sledována docházka pouze u dětí mladších dvou let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci, resp. čtyř hodin denně u dětí zdravotně postižených. Tato podmínka by měla být zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o dítě v rodině,“ uvádí k plánovaným změnám důvodová zpráva. Ministerstvo zároveň počítá, že by na příspěvek mohli dosáhnout zpětně i rodiče, kteří o příspěvek přišli z důvodu, že tuto podmínku porušili před platností novely. Budou si akorát muset podat novou žádost. Proti zrušení podmínky o pobytu dětí v předškolních zařízeních však také vystoupilo ministerstvo financí. „S tímto opatřením zásadně nesouhlasíme. Rodičovský příspěvek je z definice v zákoně nepojistnou sociální dávkou určenou na podporu rodičů, kteří osobně celodenně a řádně pečují o nejmladší dítě v rodině. Jedná se tedy původně o příspěvek určený pro potřebu rodiče, který si v důsledku osobní celodenní a řádné péče o dítě nemůže zajistit příjem vlastní prací,“ zmiňuje v další ze svých připomínek ministerstvo a zásadně nesouhlasí i s plánem na zpětné proplacení rodičovského příspěvku.

Důvodová zpráva zpráva také zmiňuje problematiku dětí, které jsou v péči státu. „Na základě poznatků z praxe se navrhuje zjednodušit řízení v případech, kdy je dítě umístěno v ústavním zařízení tak, aby od data umístění dítěte mohlo ústavní zařízení dítě zastupovat a nemuselo čekat na nečinnost biologických rodičů“ navrhuje ministerstvo do budoucna.

Ministerstvo původně počítalo i s variantou, že by se příspěvek navýšil ještě více – na 300.000 korun, respektive 450.000 korun v případě vícerčat. Tato varianta by však byla těžko průchozí důvodů velkých dopadů na státní rozpočet, kdy v prvním roce by náklady na výplatu rodičovského příspěvku vzrostly o 5,8 miliardy korun a v dalších letek pak dokonce o 9,2 miliardy korun. Současný návrh počítá, že dopady na státní rozpočet budou v prvním roce platnosti 3,6 miliard korun a v následujících letech pak 4,9 miliard korun.

Celkové náklady pro státní rozpočet jsou další překážkou pro schválení návrnu. Ministerstvo financí požaduje účinnost zákona posunout až na 1. leden 2020, protože rozpočet pro rok 2019 s těmito změnami nepočítá.

Micha Ožuch