Roční test vydávání občanek na „dvojkových“ obcích končí. Rozšíří se počet míst, kde lze OP vyměnit?

Občanský průkaz - vzor. Foto: www.mvcr.cz

Roční projekt vydávání občanských průkazů v obcích II. typu mají za sebou v Chlumci nad Cidlinou a ve Skutči. Ministerstvo vnitra jej nyní vyhodnotí a rozhodne o tom, zda budou občanské průkazy vydávat i 183 podobných obcí.

Podstatou ročního zkušebního projektu bylo co nejvíc přiblížit výkon státní správy lidem tak, aby nemuseli kvůli dokladům jezdit desítky kilometrů daleko. Aby mohly obce občanské průkazy jednou za čtrnáct dní vydávat, Ministerstvo vnitra jim zapůjčilo potřebnou techniku. Nyní jej resort vyhodnotí a podle toho rozhodne nové vedení Ministerstva vnitra ČR o tom, jestli občanské průkazy budou vydávat i menší obce.

Podle Svazu měst a obcí, který o končícím projektu informoval se také nabízí znovuotevření otázky výkonového modelu financování. V něm jde – zjednodušeně řečeno – o to, aby stát platil samosprávám příspěvek na základě skutečně poskytnutých služeb. Čím víc a jak časově náročných služeb by obec lidem poskytla, tím víc peněz by na přenesenou působnost dostala. O financování samospráv se bude podrobně mluvit na XX. celostátní finanční konferenci. Tento čtvrtek a pátek v pražských Vysočanech. Více na www.smocr.cz.

„Decentralizace vydávání občanských průkazů, případně i jiných činností veřejné správy, má podporu obcí III. typu. Ty totiž už nyní mají v rámci přenesené působnosti celou řadu jiných a od státu bohužel nezaplacených povinností,“ říká místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Vlastimil Picek a dodává: „Mimo jiné se tak nabízí vrátit se k dlouhodobě zvažovanému výkonovému modelu veřejné správy. Aby příspěvek, který obce dostávají na přenesenou působnost od státu, reagoval na množství i na různou časovou náročnost skutečně poskytnutých služeb občanům.“

Podle místostarosty Štětí Miroslava Andrta by vydávání pasů mělo být těmto („dvojkovým“) obcím umožněno, jelikož se tím výrazně přiblíží výkon státní správy občanům a nebudou muset několikrát jezdit do vzdálených měst.

Chlumec nad Cidlinou má necelých 6 000 obyvatel a 12 spádových obcí, kde žije zhruba stejný počet lidí. „Za jedenáct měsíců pilotního projektu vydávání občanských průkazů jsme u nás obsloužili cca 900 klientů, což odpovídá běžné obměně občanských průkazů jinde v území, říká starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil a dodává: „Mimo jiné jsme vydali řadu občanských průkazů pro velmi malé děti. Tento doklad, který v Evropské unii nahrazuje cestovní pas, je totiž levnější, a proto velmi oblíbený mladými rodiči.“

Ministerstvo vnitra chce pilotní vydávání občanských průkazů v Chlumci nad Cidlinou a ve Skutči vyhodnotit. A výsledky využít jako podklad pro rozhodování o tom, zda by agendu občanských průkazů zvládlo až 183 obcí II. typu.

Občanské průkazy v současné době vydávají všechny obecní úřady obce s rozšířenou působností, v Praze pak úřady městské části Prahy 1 až 22. Lidé o ně nemusí žádat pouze v místě trvalého bydliště, doklad totožnosti si mohou vyřídit tam, kde pracují nebo studují. Z toho vyplývá různá vytíženost odpovědných úřadů.

 „Jako spravedlivější se logicky jeví výkonový model financování, o kterém i Ministerstvo vnitra již delší dobu uvažovalo. Například v roce 2015, kdy končilo desetileté období od poslední hromadné výměny občanských průkazů. Ke změně však bohužel nedošlo,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Nejen proto města a obce dlouhodobě volají po nutné systémové změně ve financování samospráv. Měla by se změnit Ústava ČR tak, aby garantovala, že pokud stát obcím přidá úkoly, měl by jim na to dát i potřebné peníze.“

Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně. Během vydání se totiž přímo na místě pořizuje fotografie, která se stane součástí občanského průkazu a zajišťuje podpis. Nosit s sebou tzv. pasovou fotografii tedy už není třeba, pořizuje ji s pomocí kamery pracovník úřadu.

Jiří Reichl