Projektová dokumentace sídla Lesů ČR vyjde na 36 milionů

Vizualizace nového sídla společnosti Lesy ČR

Zpracování projektové dokumentace pro nové sídlo státní podniku Lesy ČR bude stát 36 milionů bez DPH. Ocenění v soutěži o návrh si odnesou 3,7 milionu. Stavba by měla vyjít na 470 milionů.

Více než 40 milionů (43.560.000 Kč vč DPH, tedy 36 milionů korun bez daně) Lesy ČR zaplatí vítěznému sdružení za dopracování soutěžního návrhu nového administrativního centra Lesů ČR, zpracování projektové dokumentace na všechny následující projektové fáze (tzn. dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, dokumentace provedení stavby), výkon souvisejících služeb (zejména autorského dozoru).

Vyplývá to z informací, které dostali ministři Sobotkova kabinetu. Zakázka bude s odůvodněním, že musí být zadána vítěznému architektonickému týmu, zadána dle v Česku oblíbeného jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Tento postup projednala Pracovní skupina pro transparentní veřejné zakázky při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. (Fenoménu JŘBU se věnujeme, podrobně byl popsán například v tomto textu: Jsme nejlepší v Evropě! Zadáváme nejvíc tendrů bez soutěže)

Zápis z jednání ministerské komise:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesy ČR předpokládají tyto termíny dalších kroků:

– dopracování návrhu – do 60 dnů od podpisu smlouvy,
– projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a pravomocné územní rozhodnutí – do 240 dnů od podpisu smlouvy,
– projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pravomocné stavební povolení – do 310 dnů od podpisu smlouvy,
– projektová dokumentace pro provádění stavby – do 490 dnů od podpisu smlouvy,
– autorský dozor – v průběhu realizace stavby.

Lesy v lese

Samotná stavba by měla vyjít na 470 milionů korun. Do soutěže o návrh bylo přihlášeno 42 návrhů, mezinárodní odborná porota vybrala výše zmíněné architektonické sdružení, které bude oceněno 1,5 milony korun. Podle poroty tento návrh budovy Lesů ČR je velmi citlivě integrován do okolní přírody. „Budova se prolíná s lesem a vytváří kompozici mimořádně přívětivého měřítka. Koncept je založen na centru, srdci objektu, z kterého se rozvíjí 5 modelovaných prstů, jednotlivých provozních částí budovy. Navržený koncept nepřipomíná konvenční správní administrativní budovy minulosti, spíše se podobá jinému typu veřejných budov, např. univerzitních kampusů a škol, což naplňuje moderní vizi stavby orientované do budoucnosti. Přínosem návrhu je velmi přirozené otevření objektu do předprostoru, symbolické spojení a úzké prolínání s přírodou,“ píše se v hodnocení poroty.

Podle specializovaného serveru TZB INFO je nové administrativní sídlo Lesů České republiky je navrženo jako energeticky úsporná stavba, přičemž velký důraz byl kladen na maximální použití dřeva jako konstrukčního i pohledového materiálu. Nadzemní část je tvořena rámovou konstrukcí z lepených dřevěných profilů, sloupy jsou rovněž z lepeného dřeva, plné části fasády i vnitřní příčky z dřevěných kompaktních desek. Suterén a schodišťová jádra jsou železobetonové. Podrobný popis konstrukce viz samostatný sloupek.

Vytápění a zdroje energie

Pro vytápění jsou navrženy automatické kotle na dřevěné peletky. Každý kotel bude mít zásobník pelet, které budou doplňovány podtlakově z cisterny. Teplo bude distribuováno podlahovým vytápěním v jednotlivých místnostech. Doplňkově je možné využít zemních vrtů. Energie bude využita dle zvolené konstrukce k aktivaci chladicích panelů mezi dřevěnými nosníky. Posledním zdrojem obnovitelné energie jsou fotovoltaické panely umístěné na ploché střeše objektu. Tyto panely mohou sloužit jednak jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, jednak do budoucna jako zdroj energie pro elektromobilitu.

Řízené větrání, rekuperace a noční přirozené chlazení

Řízené větrání s rekuperací tepla bude navrženo s přívodem do pobytových místností a odvodem z hygienických a obslužných místností (WC, kuchyňky, sklady atd.), tím budou minimalizovány délky rozvodů. Řízení vzduchotechniky pro jednotlivé pobytové místnosti bude řízeno dvojím způsobem, jednak uživatelským ovládáním, ale především čidly CO2. Systém bude počítat také s takzvaným nočním předvětráním. V noci se objekt otevře a přirozeně vychladí.

Hospodaření s vodou

Dešťová voda bude beze zbytku využita na pozemku. Jednak bude zajištěna retence vegetační střechou na celém objektu a dále bude voda jímána a využita k závlaze lesních porostů v upraveném okolí stavby, pro splachování WC a také pro doplňování uzavřeného okruhu vody v myčce osobních aut. Objekt bude vybaven moderními hygienickými zařízeními pro maximální úsporu pitné vody (perlátory, bezvodé pisoáry atd.)

Úsporné inteligentní osvětlení

K osvětlení budou využity v maximální míře LED svítidla. Osvětlení všech stálých pracovních míst bude přirozené nebo sdružené. Intenzita umělého osvětlení budovy bude monitorována a plynule řízena v zónách podle hloubky dispozice za účelem minimalizace spotřeby elektrické energie a vnitřních tepelných zisků. Na všech otvorových výplních bude navrženo vnější stínění, regulované podle intenzity oslunění a úrovně denního osvětlení. Oba řídící systémy budou napojeny na měření a regulaci a činnost koncových prvků optimalizována tak, aby byla spotřeba primární energie potřebná k provozu objektu minimalizována.

Veškeré spotřeby energií, spotřeba tepla a hospodaření s vodou budou navíc sledovány a výstupy budou v rámci edukativní funkce volně přístupné na internetu.

 

Jiří Reichl