Profesor Wilhelm pravděpodobně skončí jako vládní zmocněnec pro evropský výzkum. Na vlastní žádost

Prof._Ing._Ivan_Wilhelm,_CSc._(2016). Foto By Jindřich Nosek (NoJin) (Own work) [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Po více než deseti letech by měl ve funkci vládního zmocněnce pro evropský výzkum skončit prof. Ing. Ivan Wilhelm, CSc. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy navrhuje vládě jeho odvolání s tím, že jej o to požádal sám Wilhelm.

Pravděpodobně již před Vánoci požádal Ivan Wilhelm ministra školství Roberta Plagu, aby jej odvolal z funkce vládního zmocněnce pro evropský výzkum. Ministr Plaga dostal totiž 22. prosince výjimku, aby tento materiál nemusel posílat do meziresortního připomínkového řízení.

Lze předpokládat, že ministři návrhu vyhoví. Ivan Wilhem byl do funkce jmenován v roce 2006 a měl mimo jiné na starosti koordinaci účasti ČR v Evropském výzkumném prostoru, účast ČR v rámcových programech Evropského společenství a EURATOM, výstupy v rámci širších programů EU (příprava programů, Strategie konkurenceschopnosti ČR), zastupování ČR, organizace konferencí, účast na zahraničních jednáních, atp. (Statut zmocněnce a Nařízení vlády č. 557 z 17.5.2006).

Postavením zmocněnců, jejich platy, asistenty a výsledky se v roce 2015 zabývala nezisková organizace Transparency International. Její zprávu si můžete přečíst na tomto linku.

Jestli už má nový ministr jméno budoucího vládního vědeckého zmocněnce vybráno, nebo se na tuto pozici bude vyhlašovat výběrové řízení, stejně jako reakci profesora Wilhelma, zjišťujeme.

-red-