Přetáčené tachometry už řeší i Evropský parlament. Aktivní jsou Telička a Zdechovský

Přístrojová deska a multimediální panel Kodiaqu. foto: Skoda Auto

Výbor Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch začal řešit problematiku stáčených tachometrů u ojetých vozů. Z analýzy, kterou si nechal Evropský parlament vypracovat, vyplývá, že by mohlo být „omlazeno“ až 50% přeshraničně prodávaných vozidel. Na špatnou situaci upozorňuje i největší tuzemský prodejce ojetin AAA Auto.

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který je členem Výboru Evropského parlamentu pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) na svém webu upozornil na jedno z projednávaných témat, které se dotýká téměř všech. Jde o nelegálně stáčené tachometry u ojetých vozů, které jsou prodávány napříč Evropskou unií.

„Podle údajů společnosti Cebia se v roce 2017 prodalo v České republice 170.634 ojetých vozidel dovezených ze zahraničí. Právě přeshraničního prodeje ojetých aut se také nejvíce týká problematika přetáčených tachometrů. Přeshraniční trh s ojetými vozy je totiž daleko větší než ten s auty novými. Navíc Evropská unie postrádá dostatečnou kooperaci na nadnárodní úrovni. Neexistuje efektivní výměna informací o počtu najetých kilometrů u aut prodávaných mezi jednotlivými členskými státy,“ upozornil Telička s tím, že výbor TRAN se právě zabývá studií, kterou si nechal zpracovat Evropským parlamentním institutem (European Parliamentary Research Service)“Čísla, která přináší studie vypracované pro dopravní výbor, ukazují, že se jedná o skutečně podstatný problém, proti němuž bychom měli přijmout dostatečná opatření,” vyjádřil se k problematice Pavel Telička, “kromě finančního dopadu na zákazníky mají tyto podvody rovněž negativní vliv na bezpečnost na silnicích a životní prostředí. Dovolím si tvrdit, že každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo byl takto poškozen.” 

Autoři zprávy vypracovali tři varianty penetrace aut se stáčeným tachometrem v jednotlivých členských zemích. Mírný odhad, střední a nejvyšší:

Odhad procent aut v jednotlivých zemích, která mají přetočené tachometry. Zdroj: European Parliamentary Research Service – Odometer
manipulation in
motor vehicles
in the EU

V praxi dochází k tomu, že jsou užívaná a opotřebovaná auta prodávána za ceny vyšší, než je jejich skutečná hodnota. Tato vozidla také trpí technickými problémy více, než by se vzhledem k ujetým kilometrům předpokládalo. Podílejí se také na větším znečišťování ovzduší, jelikož u nich dochází k častému nedodržování emisních standardů. Výskyt tohoto nepříznivého fenoménu se v jednotlivých členských státech liší. Některé země přijaly již vlastní národní opatření, díky nimž došlo k podstatné eliminaci tohoto nepříznivého trendu.  Některé země již zavedly svoje vlastní opatření. V Belgii se díky tzv. Car-Pass certifikátům povedlo podvody s přetáčením tachometrů na domácím trhu téměř vymýtit. Podobná opatření se stejně efektivním účinkem zavedlo také Nizozemsko. “Belgické a nizozemské systémy již ukázaly způsoby, jak úspěšně snižovat míru těchto podvodů,” vysvětlil Telička, “musíme přijmout taková opatření, která by opět vrátila důvěru v přeshraniční prodej ojetých automobilů. Jak totiž ukázaly dřívější studie, právě tento trh je jedním z těch, které mají nejmenší důvěru. A právě přetáčení tachometrů je jednou z největších příčin,”  dodal Telička.

Na druhém konci tabulky, tedy země s největším problémem v této oblasti, jsou Bulharsko, Polsko a Rumunsko. Vzhledem ke stávajícímu předsednictví Bulharska lze předpokládat, že i tomuto tématu bude věnována zvýšená pozornost. Podle informací ze zprávy bylo jen v roce 2016 do Polska dovezeno téměř milion ojetých automobilů a to z Německa, které je největším „producentem“ ojetých automobilů v EU. Podle odhadů německého autoklubu ADAC je však každé třetí auto, které je určené k prodeji, má stočený tachometr. Podle nejnižšího odhadu studie byla tímto jednáním v roce 2014 způsobena škoda 1,31 miliardy EUR, pokud se započtou i škody na životním prostředí, pak jde o 1,39 miliardy. Střední varianta však hovoří o 8,77 miliardách, respektive 9,32 včetně dopadů na životní prostředí.

Vláda v Polsku navrhuje pět let vězení za stáčení tachometru

Bohaté zkušenosti z polského trhu má také největší tuzemský prodejce ojetých vozidel AAA Auto, jenž působí v Polsku téměř tři roky. „Můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit, že manipulace se stavem najetých kilometrů je závažný problém, který v masivní míře deformuje tamní trh ojetin. V říjnu 2017 jsme se účastnili mezinárodní konference o boji proti stáčení tachometrů organizované evropským poslancem Tomášem Zdechovským ve Varšavě, kde jsme apelovali na přijetí účinného řešení, a to za přítomnosti představitelů polského automobilového sektoru i zástupce polského senátu. Věříme, že i tyto aktivity přispěly  k urychlení zákonodárné iniciativy polského ministerstva spravedlnosti, které chce manipulaci s tachometry trestat až pětiletým vězením,“ uvedla generální ředitelka AAA AUTO International Karolína Topolová.

 

 

Problémů a nedostatků na nadnárodní úrovni je však podle studií iniciovaných dopravním výborem několik, vyzdvihují dva základní přístupy, které lze v boji proti podvodníkům využít. Prvním je implementace legislativních prostředků na národní i nadnárodní úrovni, která by zajišťovala zpřísňování kontrol a povinné zaznamenávání počtu najetých kilometrů při každém druhu kontroly vozidel. Další přístup navrhuje aplikaci technologií, které by bránily manipulaci s tachometrem, přímo do vozidla. V dnešní době jsou tyto technologie dostupné a jsou k dostání za rozumné ceny. Autoři studie odhadují náklady na tuto variantu mezi 12 a 19,64 miliardami eur. Benefity však vyčíslili na 6,1 miliardy eur.

„Základním problémem je fakt, že nedochází k dostatečnému předávání informací o počtu najetých kilometrů mezi jednotlivými členskými státy. I proto se tyto podvody stávají především u přeshraničního prodeje vozidel,” dodává Telička, “vzhledem k tomu, že s výjimkou několika zemí neexistuje dostatečná vůle se s problémem vypořádat a daný problém má celoevropský rozměr, měli bychom do právních předpisů Evropské unie zahrnout normy založené na osvědčených národních postupech, jejichž cílem by byl koordinovanější přístup a větší sladění jednotlivých zemí v této problematice,” dodal Telička s tím, že dopravní výbor půjde na svém příštím zasedání do větší hloubky.

Čeští zákazníci preferují „domácí“ ojetiny

Trend ústupu od dovozu zahraničních ojetých automobilů, které je obtížnější zkontrolovat, potvrzují i aktuální statistiky Svatu dovozců automobilů (SDA). Domácí zákazníci upřednostňují nákup vozů, které byly prvně registrovány v Česku a zároveň tu byly i celou dobu provozovány. Takové automobily mají zpravidla jasně doložitelnou historii, a zákazník tak nekupuje zajíce v pytli.

V případě, že nakupují vozy ze zahraničí, činí tak spíše prostřednictvím velkých a ověřených hráčů na trhu, kteří zahraniční ojetiny dovážejí sami a k nákupu zahraničních ojetin využívají své vlastní zaměstnance v daných zemích.

„Počet prodaných ojetých aut v ČR meziročně vzrostl o 10 %, zatímco dovoz ojetin rostl tempem pouze 3,8 %. Vidíme, že Češi začínají vnímat koupi ojetiny z ciziny jako více rizikovou. Preferují vozy s českým původem, kde lze daleko lépe dohledat veškerou servisní historii. Již dávno neplatí, že auta z Německa jsou kvalitnější a bez hrozby stočeného tachometru,“ říká Jiří Grund, předseda Asociace obchodu s ojetými automobily (AOOA).

Nákup vozu ze zahraniční nemusí být nutně špatnou volbou. Jen je třeba počítat s riziky, jako je hůře ověřitelná historie vozu a právě riziko přetočení tachometru. Nákup nekvalitního vozu se stočeným tachometrem, případně ojetiny „složené z několika aut“ s sebou nese, kromě ztráty hodnoty, i výrazná rizika z pohledu dopravní bezpečnosti. U aut, která byla po vážných nehodách neodborně opravena, se citelně zhoršují jejich bezpečnostní parametry, a jejich provozování tak ohrožuje nejen majitele, ale i ostatní účastníky provozu. „Berme proto jen auto se známou minulostí. Nekvalitně opravená karoserie po větší havárii může znamenat pro cestující při další nehodě zvýšené riziko vážného zranění či smrti. To ostatně potvrzují i exaktní laboratorní zkoušky renomovaných zkušeben i výrobců automobilů,“ upozorňuje Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.

Ještě v loňském roce, kdy byla koruna oslabena, se často hovořilo o tom, že v případě jejího posílení dojde ke značnému nárůstu dovozu ojetých aut ze zahraničí. Momentálně je ekonomika ve špičkové kondici, ale očekávaný nárůst dovozů se doposud nepotvrdil. Od roku 2015 každým rokem růst dovozu ojetin ze zahraničí klesá. Dobrá ekonomická situace a koupěschopnost obyvatelstva jsou jedním z důvodů, proč lidé dávají přednost nákupu zánovních vozů s českým původem před rizikovým nákupem za hranicemi.

„Snížení zájmu o individuální nákup automobilů ze zahraničí nás nepřekvapuje. Za poslední roky došlo k osvětě v oblasti problematiky stáčení tachometrů a dalších rizik, proto jsou Češi již v těchto ohledech opatrnější,“ doplňuje Grund.

Jiří Reichl