Přes půl miliardy korun poskytne IROP na nové terminály veřejné dopravy a záchytná parkoviště

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, vyhlásil výsledky výzvy, která byla zaměřena na podporu rekonstrukcí, modernizací a výstavby přestupních terminálů a parkovacích systémů.

S velkým zájmem se setkala výzva Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) na podporu rekonstrukcí, modernizaci a výstavby přestupních terminálů a parkovacích systémů.  Ministerstvo vyhodnotilo přihlášené projekty a poskytne na ně přes půl miliardy korun. „Výzva Výstavba a modernizace přestupních terminálů II je zaměřena na podporu infrastruktury veřejné dopravy. Jejím hlavním cílem je pomoci lidem pohodlně a rychle dojíždět za prací a službami a zároveň zvýšit podíl veřejné autobusové a drážní dopravy na úkor části individuální automobilové dopravy,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podmínky výzvy úspěšně splnilo 34 projektů z celkem 55 předložených. Podpořeno bude 26 projektů za 544 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

V předchozí výzvě „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ bylo podpořeno 35 projektů za 722 milionů korun. Díky tomu již vzniklo pět terminálů a devět samostatných parkovacích systémů a další jsou před dokončením.

V rámci všech projektů schválených k financování ve výzvě Výstavba a modernizace přestupních terminálů II bude realizována výstavba nebo rekonstrukce 17 přestupních terminálů. V souvisejících záchytných parkovištích a parkovacích domech by mělo vzniknout 1143 parkovacích míst pro automobily v režimu P+R (Park and Ride) nebo K+R (Kiss and Ride) a 1094 parkovacích míst pro jízdní kola v režimu B+R (Bike and Ride).

„Ve specifickém cíli IROP je více než polovina prostředků vyčleněna pro takzvané integrované projekty v metropolitních oblastech ITI a aglomeracích IPRÚ. Zájemci o podporu se tedy ještě mohou pokusit žádat v příslušných integrovaných výzvách,“ doplňuje náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád.

Přehled schválených projektů v 73. výzvě IROP:

Nejvíce peněz dostane město Šumperk na svůj přestupní terminál. Celkově 51 milionů korun, což je jen o 3 miliony méně, než byla maximální možná výše dotace. Podle informací uvedených na webu Šumperka budou zmodernizovány prostory stávajícího autobusového nádraží. „V prostorách autobusového nádraží budou přebudována nástupiště, která budou nově zastřešena. Dále budou vytvořena nová parkovací místa typu P+R, P+B a K+R. Vznikne množství nových parkovacích ploch pro osobní automobily cestujících, kteří v přímé návaznosti na zaparkování vozidla využijí veřejnou dopravu. Dále vzniknou nové plochy pro zastavení vozidla a možnosti nastoupení a vystoupení cestujících. V rámci projektu je dále řešeno parkování cyklistů v parkovacím domě pro jízdní kola s kapacitou 118 kol. Všechny pěší trasy a propojení nástupišť jsou navrženy bezbariérově s návazností na pěší trasy v území a v návaznosti na vlakové nádraží a zastávky MHD u vlakového nádraží,“ uvádí se na webu Šumperka.

Bezbariérové řešení umožní snadnější pohyb v prostorách terminálu osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Součástí terminálu bude dále i informační systém obsahující informace o příjezdech a odjezdech autobusů, vlaků a MHD, což umožní snadnější a rychlejší orientaci cestujícím. Dále budou u hlavní komunikace I. třídy instalovány informační tabule ukazující volná místa k parkování. Na silnici I. třídy jsou navrženy nové přechody pro chodce, jedno místo pro přecházení a jeden přechod pro chodce se světelnou signalizací.

Dalším projektem, který dostal 51 milionů je Centrální dopravní terminál Český Těšín a parkoviště P+R, kde bude vystavěn přestupního uzel, odbavovací budovy s čekárnou a sociálním zázemím pro cestující i řidiče, odstavné a parkovací plochy (P+R), pěší trasy, veřejné osvětlení a doplnění mobiliáře. „Parkoviště nabídne dojíždějícím plochy k parkování automobilů i jízdních kol, tím jim umožní kombinovat zaparkování automobilu případně kola na okraji města s městskou hromadnou dopravou, případně pěší pochůzkou do centra města. V centru města tak vznikne funkční prostor, který bude mít také svou estetickou funkci,“ uvádí web Českého Těšína.

-red-