Předseda SMO Lukl: Mám radost, že nebudou zrušeny matriky

Účastníci dnešního jednání o zachování matričních úřadů. Zleva: ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar, předsedkyně Asociace krajů Jana Vildumetzová, premiér v demisi Andrej Babiš a předseda Svazu měst a obcí František Lukl. Foto: SMO ČR

Ministerstvo vnitra upustilo od plánovaného rušení cca 450 matričních úřadů. Dnes ráno varianta rušení definitivně padla po schůzce zástupců Svazu měst a obcí, Asociace krajů, ministra vnitra a premiéra v demisi. Předseda Svazu města a obcí neskrýval radost z dosaženého výsledku.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl těžko dnes ráno skrýval radost z výsledku dosaženého jednání s premiérem v demisi Andrejem Babišem a ministrem vnitra také v demisi Lubmírem Metnarem. Důvodem jeho radosti byl fakt, že oba vládní činitelé souhlasili s tím, že se nebude rušit zhruba 450 matričních úřadů, jak plánovalo Ministerstvo vnitra ČR.

Z dnešního jednání vyplynulo, že každá obec si bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. U jednání byla i předsedkyně Asociace krajů a karlovarská hejtmanka v demisi Jana Vildumetzová.

„Mám z výsledku našeho jednání velmi dobrý pocit, pan premiér i pan ministr vyslyšeli požadavky starostů, tedy Svazu měst a obcí, a akceptovali návrh předsedy Svazu Františka Lukla. Děkujeme za toto rozhodnutí, které je dalším důkazem partnerského přístupu vlády k územním samosprávám,“ uvedla Jana Vildumetzová, předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje.

Dojde tak pouze ke změně financování tohoto výkonu státní správy. „Stát už nebude platit za matriční úkony paušálně, ale půjde o úhradu za výkon,“ upřesnil František Lukl, předseda SMO ČR a starosta Kyjova. Rušení matrik se mělo týkat původně asi 450 obcí v České republice.

Podle ministerstva vnitra nový návrh počítá se zachováním současné sítě matričních úřadů, dojde ovšem ke změně způsobu jejich financování. Od roku 2019 dostanou obce příspěvek na výkon státní správy v této oblasti nikoliv za počet obyvatel ve správním obvodu, ale formou paušální částky za jednotlivé prvozápisy (zápis do knih manželství, narození nebo úmrtí). Ty se budou odvíjet od finanční náročnosti daného úkonu.

Stav, kdy na jednom úřadu stojí zápis do matriční knihy státní kasu 113.000 Kč a na druhém jen 230 Kč nebyl dlouhodobě udržitelný a bylo potřeba ho řešit. Proto jsem rád, že jsme se zástupci obcí došli k přijatelnému kompromisu. Sama obec rozhodne, zda se jí matrika vyplatí či nikoliv,“ uvedl ministr vnitra Lubomír Metnar. Výkonové financování reflektuje reálné vytížení agendy a spravedlivě rozděluje příspěvek na tuto agendu úřadům, které ji reálně vykonávají. Částky na jednotlivé typy prvozápisů by se dle nového návrhu měly pohybovat v rozmezí 600 – 800 Kč za zápis narození, 1700 – 2000 Kč za zápis úmrtí a 3500 – 4000 Kč za zápis uzavření manželství nebo partnerství.

Ministerstvo vnitra všechny dotčené obce seznámí s novým návrhem a představí daný model financování matriční agendy. Obce se poté dobrovolně rozhodnou, zda chtějí za nových podmínek ve výkonu matriční agendy pokračovat. Diskuse po jednotlivých krajích budou nadále pokračovat. Na konci června by mělo být jasno, jaké obce se matriky za nových podmínek vzdají.

Jiří Reichl