Pravidla EU na ochranu spotřebitele: Airbnb se zavazuje, že dosáhne souladu s požadavky Evropské komise a spotřebitelských úřadů EU

V návaznosti na výzvu Evropské komise a spotřebitelských úřadů EU z července se společnost Airbnb nyní zavázala provést nezbytné změny svých podmínek a zlepšit zobrazování svých cen.Tyto změny musí společnost na svých internetových stránkách provést u všech jazykových verzí EU do konce roku 2018.

Airbnb se zavázala, že uvede celkovou cenu rezervace, včetně dalších poplatků, například poplatků za služby a úklid. Dále se zavázala, že pokud není možné stanovit konečnou cenu předem, bude spotřebitele jasně informovat o případných dodatečných poplatcích.

Další závazek této společnosti spočíval v tom, že bude zřetelně uvádět, zda ubytování nabízí soukromý, nebo profesionální hostitel, neboť podle toho se liší pravidla pro ochranu spotřebitele. Věra Jourová, evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, uvedla: „On-line subjekty změnily způsob, jakým cestujeme, hledáme ubytování a trávíme dovolenou. Také jsou však povinny zcela dodržovat pravidla a převzít odpovědnost v případě problémů. Spotřebitelé v EU požívají svých práv jak na internetu, tak i mimo něj. Vítám skutečnost, že Airbnb je ochotna učinit nezbytné změny, aby zajistila úplnou transparentnost a spotřebitelé přesně věděli, za co platí. Tato činnost je součástí širšího úsilí o posílení ochrany spotřebitelů na internetu. Z tohoto důvodu jsme před několika měsíci v rámci „Nové politiky pro spotřebitele“ navrhli posílit pravidla pro jeho ochranu.“

Netransparentní ceny a jiné nekalé obchodní praktiky

Závazky Airbnb:

o   Uvést předem a zřetelně celkovou cenu rezervace včetně všech poplatků

o   Jasně uvádět, zda ubytování nabízí soukromý nebo profesionální hostitel

o   Spotřebitelé už nebudou zbaveni práva na žalobu hostitele v případě újmy či škody

o   Bude muset spotřebitele informovat, pokud se rozhodne ukončit smlouvu či odstranit obsah

o  Očekává se, že Airbnb své návrhy finalizuje a přistoupí k provedení změn ve všech jazykových verzích EU do konce prosince 2018 

V případě nesouladu by mohly spotřebitelské úřady rozhodnout k vymáhání práv

Jasné podmínky a odstranění nezákonných podmínek

Airbnb se zavázala, že ve svých smluvních podmínkách provede řadu změn tak, aby byly v souladu s pravidly EU pro ochranu spotřebitele:

  • vyplyne z nich, že spotřebitelé budou moci využít všech dostupných opravných prostředků, a zejména svého práva na žalobu hostitele v případě osobní újmy nebo jiné škody,
  • Airbnb bude spotřebitele jasně informovat o jejich právu podat žalobu proti Airbnb u soudů země, v níž mají bydliště,
  • Airbnb bude muset spotřebitele informovat, pokud se rozhodne ukončit smlouvu nebo odstranit obsah, a oprávní je k podání opravného prostředku a k případnému získání náhrady škody.

Další kroky

Očekává se, že Airbnb své návrhy finalizuje a přistoupí k provedení změn ve všech jazykových verzích Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru do konce prosince 2018. V případě nesouladu by se mohly spotřebitelské úřady rozhodnout k vymáhání práv.

Souvislosti

Na schůzce s Komisí a spotřebitelskými úřady EU představila Airbnb změny svých smluvních podmínek, jakož i způsob zobrazení informací o cenách.

Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC) provedla posouzení (formou společného postoje) podnikatelských praktik Airbnb. Koordinací byl pověřen norský úřad pro spotřebitele (Forbrukertilsynet). Úřady společnost Airbnb vyzvaly, aby do konce srpna předložila podrobný návrh, jak hodlá uvést své jednání do souladu s právními předpisy EU na ochranu spotřebitele (viz tisková zpráva). Při této činnosti jim byla nápomocna Evropská komise.

Nařízením EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele vznikla celoevropská síť pro vymáhání spotřebitelských práv, která propojuje spotřebitelské úřady v jednotlivých členských státech. Díky tomuto rámci se může vnitrostátní orgán jednoho státu EU v případě přeshraničního porušování pravidel pro ochranu spotřebitele obrátit s žádostí o pomoc na svůj protějšek v jiné zemi EU.

Spolupráci lze zahájit pro účely vymáhání různých právních předpisů EU na ochranu spotřebitele, například směrnice o nekalých obchodních praktikáchsměrnice o právech spotřebitelů nebo směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách.

-red-