PPP projekt na 32 kilometrů dálnice D4: vláda prý ušetří půl miliardy

Ministerstvo dopravy předkládá vládě závěry analýzy výhodnosti PPP projektu na výstavbu 32km úseku dálnice D4. Má se ušetřit 500 milionů korun.

Ministerstvo dopravy předložilo vládě odůvodnění veřejné zakázky na výstavbu 32kilometrového úseku dálnice D4 a současně s tím předložilo „Analýzu proveditelnosti a výhodnosti zajištění projektu R4 formou PPP ve srovnání s klasickými veřejnými zakázkami“, kterou zpracovala společnost PricewaterhouseCoopers. Díky financování prostřednictvím modelu PPP má stát ušetřit půl miliardy korun, vyjádřeno v současné hodnotě budoucích výdajů.

Analýza porovnává celkové náklady na výstavbu, provoz a údržbu zmiňovaného úseku v klasickém modelu financování a modelu financování pomocí PPP. Zabývá se obdobím 30 let, z čehož 5 let má trvat výstavba a zbylých 25 let je pak věnováno analýze financování provozu a údržby. Pro hodnocení výhodnosti porovnávaných projektů se běžně používá metoda přepočtu budoucích výdajů projektů na současnou hodnotu. Z výsledků je patrné, že současná hodnota klasického modelu financování činí 9,6 miliardy korun, zatímco současná hodnota modelu PPP 9,05 miliardy korun.

Financování projektu skrze PPP model je tedy pro stát finančně výhodnější, i když během celého životního cyklu zaplatí v nominálních hodnotách necelých 25 miliard korun. PPP model však není výhodný jen díky tomu, že stát za něj zaplatí méně peněz, než v případě klasického financování. Další nespornou výhodou PPP modelu je prakticky nulová náročnost na vázanost finančních prostředků v projektu. Stát totiž za jeho realizaci platí až po jeho zhotovení. Pokud by totiž stát financoval výstavbu příslušné části dálnice klasickým způsobem, pak by největší výdaje nesl na počátku životnosti projektu (investiční výdaje), zatímco při PPP modelu financování může stát své platby rozložit rovnoměrně v čase.

-usi-