Metro D jen tak nebude, dopravní podnik nedodal podklady pro stavební řízení, tvrdí úředníci

Varianty tras metra D. Zdroj: IPR PRAHA

Lídr politického hnutí Spojené síly pro Prahu a předseda TOP 09 Jiří Pospíšil dnes upozornil, že získal informace o tom, že Dopravní podnik hlavního města Prahy dosud nedodal podklady nutné pro vydání stavebního povolení na stavbu Metra D. Chce proto zřídit koordinátora této stavby.

Minulý týden ve středu, tedy 10. října, odeslal ředitel Odboru dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy Jan Heroudek dopis generálnímu řediteli Dopravního podniku hlavního města Prahy Martinu Gillarovi. Upozorňuje ho na to, že dosud magistrát neobdržel podklady potřebné pro to, aby mohl zahájit řízení o stavebním povolení.

„Dne 8. června 2016 jste podali žádost o stavební povolení ke stavbě metra trasy IV. D v rozsahu Pankrác – Depo Písnice (bez depa).  Zastupováním v řízení o povolení žádosti byla pověřena společnost Inženýring dopravních staveb. Žádost nebyla doložena majetkoprávním titulem ani k jedinému z dotčených pozemků. Z tohoto důvodu jsme Vám poskytli lhůtu k doplnění žádosti o podklady nezbytné k rozeslání o zahájení řízení. Lhůta byla následně prodloužena až do 31. 12. 2018,“ píše Heroudek.

„Dva a půl roku čekáme na doplnění podkladů, aniž byste za celé toto období učinili žádost projednatelnou alespoň v jednom úseku. Nadto, předběžný koncept o další prodloužení lhůty k doložení podkladů, který jste nám předložili, pouze kopíruje argumenty vyčerpané v předchozí žádosti. Neuvádíte žádné nové či zásadní skutečnosti; přičemž předpokládáme, že takové existují,“uvádí se dále v dopise, který má redakce Ekonomického deníku k dispozici. Heroudek dále píše, že v březnu tohoto roku bylo dohodnuto, že ve snaze vydat co nejrychleji stavební povolení pro tuto důležitou stavbu, bylo dohodnuto, že DPP podá žádost o stavbu na úsek Pankrác – Olbrachtova. „Doposud jste tak neučinili,“ konstatuje Heroudek.

Podle Pospíšila je z tohoto dopisu vidět, že politici hráli na Pražany divadlo. „Musím se přiznat, že jsem konečně v plné míře pochopil, proč není stále zahájena stavba nové linky metra D,“ uvedl Jiří Pospíšil.

„Ať se na mě nikdo nezlobí, ale zdá se mi, že za poslední čtyři roky vládl v Praze pouze chaos a do nebe volající amatérismus. Paní primátorka Krnáčová tento týden shrnula své působení v čele města, kde samozřejmě připustila pouze dílčí pochybení. Právě příklad metra D je podle mého mínění názornou ukázkou absolutního manažerského selhání celého vedení města,“ dodal jeden z možných budoucích primátorů.

Bude navrhovat, aby bylo do programového prohlášení nové koalice zakotveno ustavení koordinátora výstavby nové linky metra D. „Není možné, aby na pokračoval stav, který popisuje citovaný dopis. Není možné, aby mezi městem a „jeho“ dceřinou společností probíhal takový chaos, jako doposud,“ dodal Jiří Pospíšil.

Podle magistrátních úředníků reálně hrozí, že budou muset žádost o stavební povolení zastavit a celý proces se bude muset opakovat.

„Konstatujeme, že neodborným jednáním z Vaší strany vzniká reálné riziko, že řízení o podané žádosti o stavební povolení bude muset být zastaveno či žádost bude zamítnuta.“

„K dnešnímu dni je životně důležité dosáhnou pravomocného stavebního povolení alespoň pro část stavby a to v nejbližší době. Máte-li dosáhnout takového rozhodnutí úřadu, je nutné za Vaši stranu zajistit odbornou péči tj. osobu s právním povědomím a znalostí stavebního řízení, která bude za Dopravní podnik komunikovat s naším úřadem ve věci neustálých změn dokumentace, požadavků dotčených orgánů a celkového stavu přípravy při projednávání stavby, apod.,“ píše se v materiálu datovaném 10. 10.

Přečtěte si celý dopis v galerii:

 

Jiří Reichl