V pondělí a úterý bude jednat v Bruselu Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku

Doprava a elektrifikace jsou dva z mnoha klíčů k prosperitě, myslí si MMf.

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE) se naposledy v tomto roce sejde v pondělí a v úterý v Bruselu. Ministři budou jednat o kybernetické bezpečnosti, ekologických vozidlech a pravidlech pro leteckou přepravu. Svoje priority v této oblasti představí Bulharsko, které se od začátku roku 2018 ujme předsednictví po Estonsku.

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku (TTE) usiluje o splnění cílů EU v oblasti dopravy, telekomunikací a energetiky: vybudovat moderní, konkurenceschopné a efektivní trhy a infrastrukturu a vytvořit transevropské dopravní, telekomunikační a energetické sítě. Zasedají v ní ministři dopravy, energeticky a komunikací jednotlivých členských zemích. Schází se cca 4x do roka (telekomunikace se obvykle probírají jednou za půl roku).

V oblasti dopravy je úkolem Rady přijímat společně s Evropským parlamentem právní předpisy v rámci společné dopravní politiky, jako jsou společná pravidla pro mezinárodní dopravu, podmínky pro provozovatele dopravy a opatření k posílení práv cestujících a zvýšení bezpečnosti dopravy. Jedním z hlavních cílů je zavést udržitelné dopravní systémy, které budou znamenat nižší spotřebu energie a současně zlepší mobilitu uživatelů díky optimální době dopravy a vhodnějším dopravním trasám.

Nadcházející setkání bude ve znamení loučení se s předsednictvím Estonska a představení bulharských plánů.  V oblasti telekomunikace se má Rada dohodnout na obecném přístupu k aktualizovanému mandátu pro Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC). Ministři také zhodnotí pokrok dosažený ohledně návrhu aktualizace pravidel ochrany soukromí v odvětví elektronických komunikací (soukromí a elektronické komunikace).

Zástupci Estonska budou ministry informovat o aktuálním stavu jednání o evropském kodexu pro elektronické komunikace. Poskytnou rovněž informace ohledně závěrů Rady o kybernetické bezpečnosti z 20. listopadu a návrhu akčního plánu Rady pro jejich provádění. Cílem této reformy je vyjít z opatření, jež zavedla strategie kybernetické bezpečnosti a její hlavní pilíř, směrnice o bezpečnosti sítí a informačních systémů.

Návrh stanoví nové iniciativy, jako např.:

  • vybudování silnější agentury EU pro kybernetickou bezpečnost,
  • zavedení celounijního systému certifikace v oblasti kybernetické bezpečnosti,
  • rychlé provedení směrnice o bezpečnosti sítí a informací.

Na závěr pak nastupující bulharské předsednictví představí svůj pracovní program.

Doprava

Rada posoudí pokrok ohledně návrhů, které jsou součástí tzv. prvního balíčku opatření v oblasti mobility a týkají se přístupu na trh a sociálních aspektů. Tyto návrhy, které Komise předložila v červnu, obsahují nová pravidla pro vysílání pracovníků v oblasti dopravy.

Ministři povedou politickou rozpravu o návrzích zahrnutých do téhož balíčku opatření, které se týkají silničních poplatků, včetně směrnice o tzv. eurovinětě.

Rada posoudí pokrok, jehož bylo dosaženo ohledně navrhovaného nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě.

Rada má rovněž přijmout troje závěry:

  • o pokroku při provádění transevropských dopravních sítí (TEN-T) a Nástroje pro propojení Evropy;
  • digitalizaci dopravy;
  • o hodnocení v polovině období týkajícím se programu Galileo, služby EGNOS a Agentury pro evropský GNSS.

Mezi další témata na pořadu jednání patří prezentace Komise týkající se druhého souboru jejích návrhů v oblasti mobility, jež byly přijaty v listopadu. Tyto návrhy se týkají ekologicky čistých silničních vozidel, kombinované přepravy zboží a přístupu na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy.

Nastupující bulharské předsednictví rovněž představí svůj pracovní program.

-chl-