Online firmy odstraňují 72% nahlášené obsahu. V roce 2016 to bylo 28%

Sociální sítě. Koláž: pixabay.com

Společnosti působící v odvětví informačních technologií v současnosti zanalyzují 89 % označeného obsahu do 24 hodin a odstraní 72 % obsahu, který je vyhodnocen jako nezákonné nenávistné projevy online, ve srovnání s 40 %, resp. 28 % v porovnání s rokem 2016, kdy byl kodex poprvé použit. Podle Evropské komise musí společnosti zlepšit svou zpětnou vazbu pro uživatele.

Dne 7. prosince 2016 představila Evropská komise výsledky prvního monitoringu, jehož cílem bylo zhodnotit používání kodexu chování. Výsledky druhého a třetího monitoringu zveřejněné 1. června 2017 a 19. ledna 2018 svědčí o trvalém pokroku. Na konci září 2017 přijala Komise sdělení, v němž vydává pro platformy pokyny, jak postupovat v případě oznámení nezákonného obsahu online. Důležitosti boje proti nezákonným nenávistným projevům online a nutnosti pokračovat v naplňování kodexu chování je v těchto pokynech věnována velká pozornost.

Evropská komise dnes vydala letošní hodnocení, které potvrzuje předchozí trend. „Dnešní hodnocení ukazuje, že spolupráce se společnostmi a občanskou společností přináší výsledky. Společnosti nyní zanalyzují 89 % označeného obsahu do 24 hodin a v případě potřeby neprodleně přistoupí k jeho odstranění. To představuje více než dvojnásobek oproti roku 2016. A co je důležitější, kodex funguje, protože respektuje svobodu projevu. Internet je místo, kde se lidé dělí o své názory a vyhledávají informace pouhým kliknutím. Nikdo by neměl pociťovat nebezpečí nebo ohrožení v důsledku nezákonného nenávistného obsahu, který zůstává online,“ uvedl místopředseda Evropské komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip.

Podle Věry Jourové, evropská komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů nejsou nezákonné nenávistné projevy na internetu pouze trestným činem. „Představují hrozbu pro svobodu projevu a demokratickou angažovanost. V květnu 2016 jsem iniciovala vznik kodexu chování proti nenávistným projevům online, protože bylo naléhavě nutné proti tomuto fenoménu zakročit. Dnes, po dvou a půl letech, můžeme říci, že jsme zaujali správný přístup a vytvořili v celé Evropě normu, která bude tento závažný problém řešit a zároveň bude plně chránit svobodu slova,“ řekla Jourová.

Od vytvoření kodexu v roce 2016 je stále úspěšný a nedávné hodnocení potvrzuje, že společnosti působící v oblasti informačních technologií rychle reagují na rasistické a xenofobní nenávistné projevy, které jim byly nahlášeny. Musí však zlepšit svou zpětnou vazbu, pokud jde o uživatele oznamující obsah, a zajistit větší transparentnost, pokud jde o oznamování a stahování.

Společnosti odstraňují nezákonný obsah stále rychleji, ale nedochází k nadměrnému odstraňování: míra odstraňování naznačuje, že kontroly prováděné společnostmi nadále respektují svobodu projevu. Kromě toho vznikla díky kodexu partnerství mezi organizacemi občanské společnosti, vnitrostátními orgány a informačními platformami, jež se zaměřují na zlepšování informovanosti a vzdělávací činnosti.

V průběhu roku 2018 se ke kodexu rozhodly připojit i čtyři další společnosti: Google+, Instagram, Snapchat a Dailymotion. Dnes svou účast oznámila i francouzská herní platforma Webedia (jeuxvideo.com).

-red-