Od Schillerové odchází interní auditorka. Rezignaci podala v den, kdy EK oznámila audit na SZIF kvůli Agrofertu

Audit checklist on a desk, with tick against audit satisfactory

Na Ministerstvu financí, které vede Alena Schillerová (ANO) končí další důležitý člověk. Po státním tajemníkovi Janu Sixtovi, který odešel na Ministerstvo zemědělství, končí ředitelka odboru interního auditu Lucie Veselá. Rezignační dopis poslala 10. prosince, skončit by měla 14. ledna. Její rezignaci musí schválit vláda. 

Čtyři roky vydržela ve funkci ředitelky interního auditu Ministerstva financí ČR Lucie Veselá. V pondělí 10. prosince poslala nedávno nastoupivšímu státnímu tajemníkovi MF Petru Bejčkovi (o jeho jmenování jsme psali v tomto textu) rezignační dopis. Ve službách ministerstva financí chce skončit 14. ledna.

Obě zmíněná data jsou přitom velice zajímavá. Podle dnešního vyjádření Státní zemědělského intervenčního fondu totiž právě 10. prosince obdržel úřad vyrozumění Evropské komise o tom, že bude zahájen audit schválených nebo již proplacených projektů z Programu rozvoje venkova (PRV) počínaje rokem 2012 a dále výdajů vztahujících se k finančním rokům 2017, 2018 a 2019. „Hlavní důraz v tomto šetření bude kladem na opatření k prevenci střetu zájmů dle článku 72-75 Nařízení EU č. 1303/2013,“ uvedla mluvčí Státního zemědělského intervenčního fondu Vladimíra Nováková. Audit má souvislost s podezřením na střet zájmů premiéra Andreje Babiše při čerpání dotací na zemědělskou činnost pro jeho firmy, později firmy zařazeného do svěřenského fondu.

Kontrola Evropské komise bude zahájena právě 14. ledna. Tedy den, kdy chce Lucie Veselá skončit na postu ředitelky interního auditu ministerstva financí. Možná jde jen o shodu náhod, ale při bližším pohledu do pracovního životopisu končící interní auditorku zjistíme, že od roku 2007 až do roku 2013 právě Lucie Veselá vedla Oddělení realizace interního auditu ve Státním zemědělském intervenčním fondu.

V pátek dopoledne přišla z Ministerstva financí tato reakce Lucie Veselé:
„Rezolutně dementuji spojitost svého odchodu z Ministerstva financí se zadaným auditem na Státním zemědělském intervenčním fondu. Také není pravdou, že jsem měla podat rezignaci, ale požádala jsem o ukončení služebního poměru.“

Na Ministerstvu financí působí Lucie Veselá od května 2014. Začínala jako referentka, po měsíci se stala vedoucí oddělení Audit prostředků migračních fondů FM EHP/Norsko2009 – 2014 a prostředků EFF. Ředitelkou odboru interního auditu je od listopadu 2014.

Jiří Reichl