Nové investiční pobídky podle MPO řeší vláda: stát ušetří, podmínky pro zpracovatele se zpřísní

Investiční pobídky, které měly do Česka přitáhnout nová pracovní místa, už splnily účel, obecná míra nezaměstnanosti bez sezónních vlivů byla na konci roku 2017 jen 2,4 %. Systém se proto má změnit tak, aby do země lákal projekty s vyšší přidanou hodnotou, které vyžadují vysoce specializované profesionály. To je hlavní smysl změn, které Ministerstvo průmyslu a obchodu teď předložilo vládě v souladu s Plánem legislativních prací vády. Platit by mohly od poloviny příštího roku. Změny ale bude muset schválit i Evropská komise.

V roce 2017 podle Czechinvestu získalo investiční pobídku celkem 74 projektů, celkem mají dostat 10,7 miliard korun. Podobně jako v minulých letech půjde zřejmě nejvíc peněz na podporu českých zpracovatelských podniků, převážně v automobilovém průmyslu. Seznam všech podpořených projektů až ke konci března letošního roku najdete tady.

O tom, že by Česká vláda ráda přitáhla výrobu s vyšší přidanou hodnotou a specializovanými profesemi, se mluví už dlouho, z čísel CzechInvestu zatím ale žádná změna nevyplývá. Podle současného návrhu MPO, který teď dostala vláda a která je v připomínkovém řízení, by nově měly být pobídky lépe dostupné i pro malé a střední podniky.

Investiční pobídky jsou aktuálně určené pro zpracovatelský průmysl, technologická centra a centra strategických služeb. Právě na poslední dvě skupiny by se zákonodárci chtěli víc zaměřit. Zpracovatelský průmysl by pak nově musel splnit podmínku, že nejméně 4 z 5 jeho zaměstnanců budou brát alespoň průměrnou mzdu v kraji. Zaměstnat by měl navíc příjemce podpory 10 % lidí s vysokoškolským vzděláním, nebo by měl být podíl výzkumných a vývojových pracovníků alespoň 2%.

Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je především zlepšení flexibilnosti systému veřejné podpory ve vztahu k aktuální hospodářské situaci a zvýšení přidané hodnoty podporovaných projektů, avšak při zachování intenzivnější podpory v hospodářsky problémových regionech,“ píše se v předkládací zprávě. „Povinnost tvorby nových pracovních míst pro investiční akce ve výrobě by byla zcela odstraněna, neboť se jedná o požadavek, který směřuje proti technologickému pokroku ve výrobě a omezuje dostupnost investičních pobídek pouze na výrobní investice s nižší přidanou hodnotou. Podmínka tvorby nových pracovních míst by byla také nově omezena pouze na obchodní závod, nebo jeho část, kde se investiční akce realizuje, čímž se usnadní dostupnost podpory zejména pro projekty nevýrobních činností.“

Stát by měl na podpoře také ušetřit. Tím, že podmínky splní méně firem, výše nároků na státní rozpočet dosáhne 3,135 mld. Kč ročně oproti 4,354 mld. Kč při ponechání stávajícího stavu.

Na léta 2014 – 2020 je na investiční pobídky vyčleněno skoro 12 miliard korun. Peníze jsou určené tuzemským i zahraničním investorům bez ohledu na velikost. Základní podmínky pro získání státní podpory jsou realizace investičních projektů na území České republiky, šetrnost činností, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí, zahájení prací souvisejících s realizací investičního projektu až po dni předložení žádosti o investiční pobídku a splnění dalších podmínek nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky.

Výroční hodnotící zprávu Investičních pobídek za rok 2016, kterou na konci minulého roku zpracovala KPMG pro MPO si můžete prohlédnout zde.

Vanda Kofroňová