Nezatěžovat starosty, vyslyšet jejich problémy a umožnit jim rozhodovat o jejich věcech. To chtějí starostové po vládě

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na XVI. Sněmu Svazu měst a obcí. Při projevu předsedkyně Asociace krajů Jany Mračkové Vildumetzové. Foto: ED - Jiří Reichl

Silné apely na to, aby poslanci a vláda nevymýšleli další úkoly pro starosty a nechali je rozhodovat o jejich věcech zaznívaly na včerejším slavnostním mimořádném Sněmu Svazu měst a obcí České republiky. Ten se konal na Pražském hradě a nesl se v duchu bilancování končícího volebního období.

Už toho bylo dost. Tak by se dal shrnout postoj starostek a starostů k úkolům, které musí na základě zákonných nařízení vykonávat, které zazněly na XVI. Mimořádném Sněmu Svazu měst a obcí, který se konal na Pražském hradě. Sněm byl i v duchu loučení s některými představiteli veřejné správy, kteří se rozhodli nadále nepokračovat. „Samozřejmě jsou tu věkové důvody, ale je tu i řada těch, kteří by mohli pokračovat, ale vzhledem k narůstající administrativě, kontrolní zátěži a především nutnosti prokazovat příjmy před svými spoluobčany se rozhodli tuto práci pověsit na hřebík,“ řekl předseda Svazu měst a obcí František Lukl.

V dopolední části Sněmu vystoupil premiér Andrej Babiš (ANO) a někteří členové vlády. Poté byl vyhrazen blok na diskusi s vládou a především s premiérem. Ten se doslech o některých konkrétních problémech, které však musí řešit resortní ministři. Téměř ve všech diskusních příspěvcích však zazněl apel, aby zákonodárci nepřidávali starostům další a další povinnosti. „Nebo se na to opravdu všichni zkušení a nadšení vykašlou a nebude to mít kdo dělat,“ řekl jeden z diskutujících. Předseda Lukl podotkl, že se řada lidí diví, že v některých obcích nejsou postaveny volební kandidátky. „Jenomže, když máte ukázat, co všechno máte, může se na to kdekdo podívat a denně jste jednou nohou v kriminále, protože rozhodujete o všemožných investičních akcích, osudu lidí apod. a nikdy nevíte, kdo si bude stěžovat, tak je to tak náročná práce, že si to řada lidí po letech rozmyslí,“ míní František Lukl, který je sám starostou Kyjova.

Dvě pozitivní zprávy však starostům premiér Babiš přece jen řekl. „Tento týden mi ministryně Klára Dostálová podepsala papír ve kterém slíbila, že stavební řízení na bytové projekty bude místo dosavadních deseti let trvat rok,“ řekl Babiš. Narážel tak na rekodifikaci stavebního zákona, která mimo jiné zavede fikci souhlasu stavebního úřadu. Tedy pokud příslušný úřad neodpoví ve správní lhůtě, nastává fiktivní souhlas a stavebník může pokračovat v přípravě stavby. Psali jsme o ní například v textu Developeři chtějí po vedení Prahy, aby stavební úřady začaly dodržovat termíny. Chtějí za to dokonce platit

Fikce souhlasu by se měla týkat i přípravy dopravních, energetických a dalších staveb, na něž se zákon o urychlení výstavby vztahuje. Pokud by úřad nevydal závazné stanovisko do 60 dnů, mělo by se za to, že nemá námitek. Má to donutit úřady, aby svá stanoviska vydávaly včas. Toto pravidlo ale nebude platit při vydávání závazných stanovisek při posuzování vlivů na životní prostředí, tj. při procesu EIA.

S tímto návrhem ale nesouhlasil pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Podle něj přináší riziko korupce, protože, jak řekl, je daleko snadnější promeškat stanovenou lhůtu. Naopak Zbyněk Stanjura (ODS) návrh hájil, může podle něj přípravu staveb zrychlit, a poukazoval na to, že se někdy čeká na rozhodnutí úřadů i 15 měsíců. Podrobně jsme o tom psali v textu Poslanci schválili rychlejší přípravu klíčových dopravních staveb. Návrh jde do Senátu

Podle ministryně Kláry Dostálové by měl fungovat princip „jeden úřad – jedno razítko“. Měla by se tak výrazně zrychlit doba potřebná pro vyřízení všech náležitostí pro stavební povolení. Podle některých developerů byla v posledních letech doba od zahájení přípravy projektu po zajištění všech povolení a zahájení stavby u bytových komplexů 10 let. Zejména v Praze.

Na výstavbu sociálních bytů s dotacemi pro určené skupiny až 2 miliardy

S výstavbou, respektive opravami souvisí i další informace, která se týká bytové výstavby ve městech. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje nový nástroj, který by umožnil obcím stavět nájemní byty nejen pro úzce vymezenou skupinu obyvatel v sociálně těžké situaci (sociální byty), ale také například i pro definovanou část populace např. pro učitele, lékaře apod. Na výstavbu sociálních bytů pro definovanou skupinu by byly poskytovány přímé a nevratné dotace a na zbývající část bytů by pak byl poskytován nízkoúročený, tedy zvýhodněný, dlouhodobý úvěr prostřednictvím Státního fondu rozvoje bydlení, který se přejmenuje na Státní fond pro podporu investic (informovali jsme jako první v textu Státní fond rozvoje bydlení rozšíří působnost a změní jméno)

Představa je taková, že vzniklé bytové domy budou obsahovat mix nájemních bytů pro obě cílové skupiny. Počet sociálních bytů by neměl být vyšší, než 20 % z celkového počtu vzniklých nájemních bytů. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o dotačně-úvěrový nástroj předpokládáme realizaci této podpory v rámci Státního fondu rozvoje bydlení. Chystáme nařízení vlády, které detailně definuje uvedený nástroj s názvem Program Výstavba.

Na program Výstavba předběžně počítáme s rozpočtem zhruba ve výši 2 mld. Kč ročně. Jedná se o tvorbu nařízení vlády, což si vyžádá dodržení určitého časového rozvrhu. Aktuálně komunikujeme se Svazem měst a obcí, abychom zjistili připravenost projektů obcí a dle toho nastavili reálné spuštění, nejpozději však na jaře 2019.

Současné dotační programy MMR jsou zacíleny především na podporu bydlení seniorů s nižšími příjmy nebo pro zdravotně postižené. Stejně tak i úvěrový program SFRB. Ten navíc počítá s dalšími subjekty typu nízkopříjmové domácnosti, mladí s nízkými příjmy do 30 let apod. Neexistuje tedy program, který by podporoval výstavbu nájemních bytů pro středně příjmové skupiny domácností, tedy těch domácností, které by v zamýšleném nařízení vlády užívaly onu 80 % část nájemních bytů. „Zásadní změnou je tedy vytvoření dotačně úvěrového nástroje umožňujícího vznik objektů s nájemními byty, kde část bude určena pro sociální bydlení nejpotřebnějších osob a část pro domácnosti středněpříjmové. Předpokládáme významné zapojení obcí jako investorů, případně jako těch, kteří budou oprávněnost investice jiného subjektu ověřovat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

Ministryně Dostálová také poděkovala všem starostům za jejich dosavadní práci. Přiznala, že předchozí období bylo relativně těžké, ale předeslala, že ministerstvo chystá i další nové programy a snaží se vyjednávat s Evropskou komisí o tom, aby našlo financování pro projekty, které jsou již připraveny. „Musím říct, že Svaz měst a obcí je v tomto velmi aktivní a má připravenu řadu projektů na jejichž financování se teď snažíme sehnat peníze. Takovou aktivitu velmi vítám a chválím všechny, kdo se na přípravě projektů podíleli,“ řekla Dostálová před zaplněným Španělským sálem Pražského hradu.

Jiří Reichl