Nejasná budoucnost americko-evropské dohody o sdílení dat

Dohodu o sdílení dat čeká revize. Nervozita roste.

Rok poté, co evropské a americké úřady odkleply dohodu o vzájemném sdílení dat, se její osud nachází v rukou právníků, nikoli zákonodárců. Nejistota budoucího vývoje dohody zůstává.

Mnoho odborníků na obou stranách Atlantiku varovalo, že takzvaný štít ochrany osobních údajů – jak se přezdívá dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií o sdílení dat – se brzy dostane do potíží. Přestože má dohoda za sebou téměř rok existence, další vývoj je nejasný. Politici ji totiž v září plánují podrobit výroční analýze.

„Dokud ze strany regulátorů nezazní jasný hlas, co se s dohodou dál, bude nad ní viset Damoklův meč,“ řekl portálu Politico.eu Wim Nauwelaerts, bruselský právník, který se specializuje na ochranu dat. „Mnoho firem se již nechalo certifikovat, ale stále kolem toho všeho existuje obrovská nejistota,“ dodal.

Všeobecně se očekává, že diskuse mezi Evropany a Američany se budou nést ve znamení vzájemných miniaturních střetů, a tak nikdo příliš nepočítá s tím, že by byla přetrvávající nejistota odstraněna. Namísto toho firmy, které s digitálními daty pracují, očekávají ještě větší eskalaci napětí, které kolem dohody panuje. Každým dnem totiž může v přenosu a sdílení dat nastat chaos, pokud jednání o další budoucnosti dohody zkrachují.

Je Amerika bezpečná?

Jádrem pudla celé debaty kolem sdílení a ochrany dat jsou rozdílné pohledy na to, jak Evropa a Spojené státy zacházejí s online osobními daty, a také to, zda budou evropské standardy ochrany dat dodržovány také americkou stranou. Zástupci Evropy, kteří se ochranou dat zabývají, často namítají, že současná podoba dohody nejde v ochraně dat dostatečně daleko. Podle nich jsou data Evropanů, která se dostanou do USA, v menším bezpečí, než kdyby zůstala na starém kontinentě.

Mnoho z více než dvou tisíc firem, včetně takových gigantů jako Microsoft nebo Google, které se k dohodě svým podpisem rovněž přihlásily, nyní vyčkává. „Nečekal jsem, že se k dohodě připojí tolik firem,“ řekl portálu Politico.eu Brian Hengesbaugh, chicagský právník, jehož doménou je ochrana dat. „Lidé si uvědomili, že je třeba to brát skutečně vážně,“ dodal.

Pro českou eurokomisařku Věru Jourovou, odpovědnou za spravedlnost, ochranu spotřebitelů a rovnost pohlaví je cílem pro Evropany udržet současný stupeň ochrany dat. Jourová chce vedle toho také od americké strany získat garance, že s daty Evropanů bude na druhé straně Atlantiku nakládáno stejně jako v Evropě.

„Nechci, aby Američané navrhovali jakékoli změny, které by vedly ke zhoršení bezpečnosti osobních dat obyvatelstva,“ řekla Věra Jourová portálu Politico.eu. „Pokud Spojené státy přijdou s legislativou, která stupeň této ochrany sníží, pak jsem vůči dosažení další shody velmi pesimistická,“ dodala.

Američané však tuto kritiku odmítají. Podle nich mají Evropané různé možnosti, jak dohled nad svými daty uplatňovat. Kromě možnosti se v oblasti ochrany dat obrátit na nejrůznější instituce, mohou chtít také přímo po americké vládě garance, že jejich osobní informace nebudou zneužívány organizacemi jak soukromého, tak veřejného sektoru.

Kromě toho americká strana argumentuje také tím, že mnoho členských zemí Evropské unie má stejné nástroje, jak zabezpečení dat kontrolovat, jako Spojené státy. „Štít ochrany osobních údajů se ve Spojených státech ukázal jako velmi populární,“ řekl portálu Politico.eu Wilbur Ross, ministr obchodu USA. „Na nadcházející výroční analýzu jeho dosavadního fungování se těšíme,“ dodal.

Soudní případy napoví

Zraky se nyní také upínají k několika sporům, které budou řešit evropské soudy. Jejich rozhodnutí pravděpodobně ovlivní, jakým směrem bude dohoda o transatlantickém sdílení dat upravena. Součástí je několik případů, které bude rozhodovat Evropský soudní dvůr, v nichž bude posuzovat, zda současná podoba dohody chrání data Evropanů dostatečně i poté, co jsou sdílena do Spojených států. První slyšení se mají konat nejdříve koncem letošního roku.

Irský nejvyšší soud se pravděpodobně koncem září dotáže Evropského soudního dvora, zda je možné pro účely naplnění americko-evropské dohody o ochraně dat využívat také alternativní „štít“, známý jako EU Model Clauses. Jde o standardizovaná pravidla, na jejichž základě je uzavřena dohoda o nakládání s osobními daty mezi spotřebitelem a společností, která data zpracovává. EU Model Clauses vycházejí ze směrnice 95/46/EC o ochraně dat a upravují podmínky, za kterých data mohou opouštět území evropského hospodářského prostoru.

-usi-