MŽP nakoupí výpočetní techniku za 76 milionů

IT technika. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo soutěž na čtyřletou dodávku výpočetní techniky pro samotné ministerstvo i podřízené organizace za 76 milionů korun. Vyplývá to z informací uvedených ve věstníku veřejných zakázek.

Až pět dodavatelů si hodlá v novém výběrovém řízení vybrat ministerstvo životního prostředí pro zajištění dodávek výpočetní techniky. Ti by měli ministerstvu a 13 podřízeným organizacím dodávat přesně specifikované počítače, notebooky a další zařízení. 

Mezi požadavky je například, že notebook musí vážit maximálně 1,5 kg a výdrž na baterii musí být minimálně 6 hodin. Nabíječka k notebooku pak nesmí být těžší 350 g. Požadovaná záruka na přenosný počítač je pětiletá. Ministerstvo také požaduje dokončení opravy u
zákazníka následující pracovní den po nahlášení závady a záruku 3 roky na baterii. „Záruka se vztahuje i na garantování kapacity minimálně 50%. V případě výměny HDD, popřípadě celého zařízení, původní HDD z bezpečnostních důvodů zůstává majetkem příslušné
organizace a neodváží se,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

„Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Rámcové dohody na dobu 4 let od jejího podpisu se dvěma až pěti účastníky (§ 133 odst. 1 ZZVZ). Tito účastníci budou vybráni na základě hodnoticích kritérií uvedených v čl. 9. Jednotlivé dílčí zakázky budou zadávány na základě minitendrů v souladu s § 132 odst. 3 písm. a) ZZVZ, kdy zadavatel vždy prostřednictvím výzvy k podání nabídky osloví všechny účastníky, a na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny vybere vítěze, se kterým uzavře prováděcí kupní smlouvu na konkrétní plnění,“ stojí v zadávací dokumentaci.

Jiří Reichl