MPSV chystá přesuny evropských financí v rámci Operačního programu Zaměstnanost na sociální služby

Z celkové rezervy 4,1 miliardy korun obdrželo na základě rozhodnutí vlády 2,4 miliardy korun, které byly přesunuty Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Repro: Ekonomický deník

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) počítá s uvolněním prostředků v objemu 1,68 miliardy korun v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem je převést část financí určených na podporu zaměstnanosti ve prospěch sociálních služeb. Návrh reaguje na rekordně nízkou nezaměstnanost v ČR.

Monitorovací výbor Operačního programu Zaměstnanost, který spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) se bude v polovině listopadu zabývat přesunem 1,68 miliardy korun na sociální služby. Záměr musí schválit Evropská komise. Podle MPSV Souhlas ze strany Evropské komise lze očekávat nejdříve ke konci února 2019.

„Přesouvané prostředky chceme využít na navýšení stávajících, případně realizaci nových projektů krajů zaměřených na podporu sociálních služeb a dalších služeb obecného zájmu jako jsou azylové domy, domy na půl cesty, sociálně terapeutické dílny, intervenční centra, sociální rehabilitace a jiné. Vzhledem k návaznosti na stávající krajské projekty se čerpání těchto prostředků předpokládá v letech 2020 – 2022. Mezi další priority patří výrazné navýšení dosud plánovaných prostředků na podporu dětských skupin na částku 2,5 miliardy korun,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Dojde tak k posílení financování sociálních služeb na krajské úrovni a k navýšení prostředků na podporu dětských skupin.

 -red-