MPO plánuje mediální kampaně za 15 milionů

Komunikační kampaň dvou projektů poptává  Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Celkem je ochotno zaplatit 15 milionů korun. Očekává strukturovaný mediální zásah.

Odbor implementace strukturálních fondů v nedávné době vyhlásil dvě veřejné zakázky na mediální kampaně pro jím vyhlašované projekty „Expanze“ a úspory energie. Pro projekt „Dbejte o své podnikání, investovat do úspor energie se vyplatí“ se připraveno 6,5 milionu bez DPH, pro projekt „Otevřete dveře svému podnikání s programem Expanze – úvěry pro malé a střední podnikatele za 0 %“ ještě o dva miliony korun více.

Výhodou zájemců o tuto veřejnou zakázku je skutečnost, že pro oba projekty mí již MPO zpracovány vizuály kampaně, jde tedy „jen“ o klasický nákup mediálního prostoru v tištěných i online médiích a také v televizi a rozhlase.„Součástí plnění je také závazek vítězného uchazeče zajistit úpravy reklamních formátů v případě nutného zásahu do kreativy kampaně. Jedná se o drobné grafické úpravy, adaptace vizuálů, DTP práce nebo práce související s komunikací na sociálních sítích apod. (např. adaptace formátů na konkrétní rozměry, výměna a posun textů; nejde o tvorbu nové kreativy). Tyto úpravy budou vítězným uchazečem zajištěny v rozsahu maximálně 15 hodin grafických prací a v tomto rozsahu jsou zahrnuty v ceně veřejné zakázky,“ píše se v zadávací dokumentaci.

Náhledy kampaní

Podmínky hodnocení má ministerstvo stanovené velmi precizně a evidentně míří jen na velké mediální hráče na trhu. Posuďte sami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodové ohodnocení každého dílčího kritéria bude vynásobeno vahou kritéria a výsledné hodnoty sečteny. Jako nejlepší bude hodnocena nabídka s nejvyšším dosaženým hodnocením.

Zahájení kampaní je plánováno na polovinu září, respektive začátek října a je naplánováno na 3 měsíce s tím, že by mělo skončit do 20. prosince, aby vše stihlo být dofakturováno v kalendářním roce. Termíny pro podání nabídek jsou 14. a 24. srpna. Jak jsme již psali v dubnu v textu Na „státní“ veřejné zakázky už jen elektronicky, musí být nabídky podány elektronickou formou.

Jiří Reichl

 

O tématu jak na veřejné zakázky jsme také psali:

Na „státní“ veřejné zakázky už jen elektronicky – 18.4.2017

Veřejné zakázky od státu – už jen elektronická komunikace. Od října 2018 pak všechny – 13.4.2017

MMR stále neposlalo do vlády materiál upravující elektronické zakázky. Začít mají od července – 25.5.2017