MPO chce do hry o nové jaderné elektrárny pustit i čínské firmy

stavba jaderné elektrárny
Ministerstvo průmyslu hledá dodavatele pro další budování jaderných elektráren. V hledáčku jsou i čínské firmy.

Vláda chce získat informace pro strategické rozhodování o postupu na projektech výstavby nového jaderného zdroje a stanovení vztahu a navázání spolupráce s případným dodavatelem jaderných elektráren. Vyplývá to z materiálu, který do meziresortního připomínkového řízení odeslalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Podle návrhu osloví devět firem, potenciálních dodavatelů, které schválil Stálý výbor pro jadernou energetiku na svém 1. zasedání v druhé polovině března letošního roku.  Žádost o informace rozešle po Evropě, do Ameriky, Japonska, Koreje i Číny. Ve hře tak prozatím jsou následující subjekty:

Areva NP/Electricité de France;

Rosatom State Atomic Energy Corporation;

Westinghouse Electric Company;

Mitsubishi Heavy Industries;

Atmea;

Korea Electric Power Corporation;

China General Nuclear Power Corporation;

State Nuclear Power Technology Company;

China National Nuclear Corporation

Stát chce od firem získat informace o proveditelných investičních a obchodních modelech umožňující výstavbu nového jaderného zdroje, včetně komerčních a ekonomických údajů. Po technické stránce usiluje o získání relevantních informací o technickém řešení, funkčních charakteristikách a výkonových údajích nových jaderných bloků umožňující pokračování přípravných fází dvou projektů (v tomto ohledu se jedná zejména o hodnocení dopadu na životní prostředí a zadávací bezpečnostní zprávu pro lokalitu Dukovany, posouzení shody vstupů od dodavatelů s platnými podmínkami definovanými Ministerstvem životního prostředí, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a jinými orgány v dosavadním průběhu projektu pro lokalitu Temelín).

Žádost o informace pro strategické rozhodování o dalším postupu na projektech výstavby nového jaderného zdroje“ by měla být po schválení vládou rozeslána potenciálním dodavatelům a případným strategickým partnerům. Kompletní žádost o informace tvoří šest kapitol a pět příloh. Časový harmonogram není v předloženém dokumentu přesně specifikován. Počítá se však s časovým intervalem 40 dnů od zaslání žádosti a u odpovědí na dvě přílohy činí interval 70 dnů. Žádost o informace bude rozeslána po schválení vládou v anglickém jazyce.

Redakce