MMR: Žádosti o národní dotace lze podávat i během ledna a února

V těchto dnech je ještě stále možné podávat žádosti o poskytnutí národních dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Ministerstvo vyslyšelo požadavky starostek a starostů a vyhlásilo i zcela nové dotační programy. Ukončení možnosti podávání přihlášek se však rychle blíží.

Do konce února lze u ministerstva pro místní rozvoj podávat žádosti o národní dotace. Kromě tradičních programů byly na základě žádostí a proseb vedení obcí a měst vyhlášeny i zcela nové výzvy. Vedení ministerstva upozorňuje, že je nutné u každého programu věnovat pozornost datu ukončení výzvy.

Například výzva na odstranění budov v sociálně vyloučených lokalitách končí 28. 2. 2019. Na demolice je připraveno 100 milionů korun (informovali jsme loni v lednu v textu MMR: Obce získají na demolice sto milionů korun), přičemž na nový program Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití půjde 346  milionů korun. V něm mohou obce i kraje žádat o podporu na regeneraci území, na němž se nachází objekty či plochy nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce (podrobně jsme o programu psali v textech Na demolice budov a regeneraci brownfieldů poskytne ministerstvo pro místní rozvoj 500 milionů korun a Samosprávy mohou čerpat miliardové dotace na využití brownfieldů). Ukončení přijmu žádostí je u brownfieldů stanoveno na 31. května 2019 vzhledem k tomu, že většinou půjde o složitější projekty.

 

Datum ukončení Program
31. 1. 2019 Územní plán
1. 2. 2019 Pečovatelský byt; Komunitní dům seniorů
5. 2. 2019 Technická infrastruktura; Bytové domy bez bariér
7. 2. 2019 Výstavba bytů v oblastech se strategickou průmyslovou zónou; Výstavba technické infrastruktury v oblastech se strategickou průmyslovou zónou
15. 2. 2019 Architektonické a urbanistické soutěže obcí; všechny programy Podpory cestovního ruchu v regionech
28. 2. 2019 Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů; Euroklíč; Podpora obnovy místních komunikací; Podpora obnovy sportovní infrastruktury; podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury; Podpora vítězů soutěže Vesnice roku; Rekonstrukce a přestavba veřejných budov; Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů; Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku; Podpora dostupnosti služeb; Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí; Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách; Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
31. 5. 2019 Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití; Studie využití vládou doporučených brownfieldů

 

Pro obce a kraje postižené živelní pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj v rámci podprogramu na Obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2018 připravilo 50 milionů korun. Žádosti je možné podávat do 28. února 2019. Dotace je poskytována na rekonstrukci nebo opravu obecního a krajského majetku. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.

Většina výzev na podporu rozvoje obcí a měst bude ukončena 28. 2. 2019. Kromě dotačních programů, jejichž důležitost prověřil čas, Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo i s mnoha novinkami. Obce do tisíce obyvatel nyní mohou například žádat o příspěvky na dostupnost veřejných služeb. Obce do deseti tisíc obyvatel mohou také žádat o podporu obnovy místních komunikací, obce do tří tisíc obyvatel pak navíc i o podporu obnovy sportovní infrastruktury, na rekonstrukci a přestavbu veřejných budov, obnovu drobných sakrálních staveb a hřbitovů, na podporu dostupnosti služeb a na podporu budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, dětská hřiště apod.

Na začátku února končí možnost podávání žádostí na dotace pro Bytové domy bez bariér, pro které je připravena částka 190 milionů korun. Na dotační titul Pečovatelský byt bude uvolněno 150 milionů korun. 120 milionů korun je přichystáno na výstavbu nájemních bytových domů v rámci dotačního titulu Komunitní dům seniorů. 40 milionů korun pak poputuje na podporu Technické infrastruktury.

Program Bezbariérové obce bude ukončen 28. 2. 2019. Žadatelé v něm mohou získat dotaci na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů, nebo na distribuci euroklíčů. Na projekty má ministerstvo nachystáno 15 milionů korun.

Podrobný přehled všech národních dotací naleznete zde

-red-