MMR má připraveno dvacet milionů korun na odstraňování bariér v budovách

Vozíčkáři v Hamburgu. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Další bezbariérové vstupy  v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů vzniknou pro naše zdravotně handicapované spoluobčany díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj, které pro tyto účely připravilo částku dvacet milionů korun. 

„Náš program je, kromě odstraňování bariér ve veřejných budovách, zaměřen také na dostupnost sociálních zařízení pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace. Jde například o bezbariérové toalety, výtahy nebo o svislé a schodišťové plošiny. Ministerstvo pro místní rozvoj se otázkami rozvoje obcí a pomoci našim handicapovaným občanům zabývá dlouhodobě,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Možnost podávání žádostí byla ukončena 31. ledna 2018. Sešlo se celkem deset žádostí, a to především od městských úřadů. Příjemcem dotace může být výhradně obec, jejíž projekt byl schválen Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Mezi přijatými žádostmi figurují například tyto projekty: Bezbariérové centrum obce Žádovice – Obecní úřad; Stavební úpravy pro bezbariérový přístup do budovy Městského úřadu v Táboře; Rekonstrukce objektů Kulturního střediska města Chlumec, II. etapa-městský úřad.

Více informací naleznete zde.

-red-