Mládek pochválil ERÚ. Vitáskové přeje více dlouhých dovolených

Ministr průmyslu a obchodu na svém bilančním brífinku zhodnotil čerpání dotací z eurofondů, fungování ERÚ a situaci v OKD.

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek na svém bilančním brífinku zhodnotil čerpání dotací z eurofondů jeho resortem, fungování Energetického a regulačního úřadu a nastínil postup vlády v otázce OKD.

Jan Mládek se na úvod pochlubil tím, že jeho resort již k 23. prosinci minulého roku vyčerpal veškeré peníze, které byly v rámci rozdělování evropských dotací pro jeho resort určeny. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle sdělení ministra vyčerpalo přes 80 miliard korun. „Škoda, že u ostatních resortů je situace horší. Tam je to ale důsledek fungování předchozích vlád,“ dodal Mládek.

Dále se ministr pustil do hodnocení fungování Energetického regulačního úřadu. Vyjádřil uspokojení nad tím, že byla zažehnána krize, která byla podle jeho názoru navíc zbytečná. Prioritou je podle něj získání notifikace Evropské komise pro vypsání podpory zdrojům, jež byly uvedeny do provozu před 31. prosincem 2012.

Notifikace doposud prý není z toho důvodu, že Evropská komise zkoumá, zda nedošlo k tak zvané překompenzaci. Jinými slovy, zda nebyla podporovaným zdrojům vyplacena příliš velká podpora. Zde jde o to, že některé energetické zdroje jsou již efektivnější, než v minulosti, a tak je není třeba už tolik podporovat z veřejných zdrojů. Další prioritou je získání notifikace EK na podporu zdrojů, které budou uvedeny do provozu 1.1.2016 nebo později. „Zde již není pochyb o tom, že tyto zdroje notifikaci k vypsání podpory potřebují,“ dodal Mládek.

V souvislosti s vypsáním cenového rozhodnutí Energetickým regulačním úřadem před koncem loňského roku ministr Mládek pochválil vedení ERÚ. Neměl tím však na mysli jeho předsedkyni Alenu Vitáskovou, ale místopředsedu Jana Nehodu, který cenové rozhodnutí podepsal. Na adresu předsedkyně Vitáskové se Mládek zamyslel s tím, zda by „neprospělo, aby měla více dlouhých dovolených,“ ve zjevné narážce na to, že Nehoda cenové rozhodnutí podepsal v její nepřítomnosti. Zároveň vyhodnotil zřízení 5členné rady, která má ERÚ v budoucnu řídit, jako „moudré rozhodnutí“.

K situaci v OKD se ministr Mládek vyjádřil jen krátce s tím, že bude třeba vyjasnit, kdo bude vládním partnerem k jednání. „Měli by to být vlastníci. Ti současní se k tomu ovšem nehlásí. Ti budoucí sice ano, ale oni ještě jaksi ty akcie nemají,“ komentoval Mládek. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že kdokoli, kdo bude z OKD propuštěn, má být pro něho zajištěna práce.

-usi-