Místopředseda ÚOHS Hynek Brom – I na letošní Svatomartinské konferenci bude reprezentativní zastoupení odborníků z celé Evropy

Hynek Brom z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Foto: Jiří Reichl

O letošním ročníku Svatomartinské konference o nejnovějším dění a trendech v oblasti ochrany hospodářské soutěže, kterou každoročně pořádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jsme si promluvili s I. místopředsedou ÚOHS Hynkem Bromem. Konference se uskuteční již 14. a 15. listopadu v Brně.

Na co se mohou účastníci konference v letošním roce těšit?

Máme připravenou tradiční kombinaci panelových přednášek, v jejichž rámci vystupují jednotliví řečníci na dané odborné téma, a seminářů, které jsou komornější a umožňují větší interakci a zapojení publika. Konference bude jako vždy zahájena souhrnem toho nejdůležitějšího, co se odehrálo v letošním roce ze strany našeho Úřadu. Ve své přednášce tedy připomenu nejdůležitější rozhodnutí, která jsme vydali, další aktivity a samozřejmě zveřejníme průběžné statistické údaje o počtu zahájených a dokončených případů, vydaných rozhodnutí, uložených pokutách a další informace. Obdobně představí práci slovenského soutěžního úřadu jeho místopředseda Boris Gregor. Mimořádný bude nicméně třetí člen úvodní části, a to předseda soutěžního úřadu Hondurasu Alberto Lozano Ferrera, jehož prostřednictvím se dočkáme náhledu na role soutěžních regulátorů v ekonomikách rozvojových států.

To máme tedy zahájení konference, o čem pak budou další monotematické panely?

Od minulého roku máme zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže, který řeší otázky spojené se soukromoprávním odškodněním. Dáme tedy prostor zástupcům advokacie, justice i zahraničním hostům, aby se k této problematice vyjádřili. V dalším panelu se pak budeme zabývat otázkou, kdo je soutěžitelem ve zdravotnictví. Složité téma pojednají (O složitém tématu budou jednat) zahraniční soutěžní expert Hassan Qaqaya, zástupkyně slovenského soutěžního úřadu Daniela Lukáčová a advokátka Barbora Dubanská. Na začátku druhého dne konference pak přenecháme řečnický pultík kolegům z významné tržní síly, kteří budou hovořit o sbližování legislativy namířené proti nekalým praktikám obchodních řetězců v rámci Evropské unie. Závěrečný blok konference pak bude věnován našemu stěžejnímu tématu, kterým jsou kartelové dohody typu bid rigging, tedy zakázané dohody mezi uchazeči o zakázky veřejných i soukromých zadavatelů. Naše praxe nás čím dál tím více utvrzuje v tom, že bid rigging je skutečně dosti rozšířeným jevem a téměř běžnou věcí pro uchazeče o zakázky. Firmy se prostě dohodnou, která z nich zakázku získá, a za tímto účelem vzájemně koordinují své nabídky. V mnoha případech si přitom ale neuvědomují nebo neví, že porušují zákon. Vystupovat na toto téma budou advokát Petr Zákoucký, státní zástupce Michal Fiala a Alexandros Papanikolau z Evropské komise.

A na jaká témata se bude diskutovat ve zmíněných workshopech?

Co se týče hospodářské soutěže, pak se bude hovořit o úpravě narovnání v zákoně o ochraně hospodářské soutěže a dále o excesivních cenách, tedy o tématu souvisejícím s oblastí zneužití dominantního postavení. Třetí workshop bude tradičně věnován otázkám významné tržní síly.

Co bude podle vás vrcholným bodem letošní konference?

Bezesporu je to přednáška, kterou jsem zatím úmyslně nezmínil. Zhostí se jí celosvětově uznávaný soutěžní expert Frédéric Jenny, kterého v Brně přivítáme opět po několika letech. Profesor Jenny v současné době působí jako předseda soutěžního výboru Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a na jeho proslov se mohou účastníci konference těšit v zahajovací den konference těsně před polednem.

Pro jakou cílovou skupinu je konference určena?

Jak už bylo z mého předešlého výkladu patrné, jedná se v prvé řadě o odbornou konferenci pro specialisty na soutěžní právo ze soukromé, veřejné i akademické sféry, ale rádi uvítáme i zástupce podnikatelů, studenty či novináře, kteří mají o daná témata zájem. Věřím, že všichni zúčastnění si z konference odnesou cenné informace o tématech, která v současnosti hýbou soutěžním právem.

Podrobnosti o konferenci a podmínky registrace na konferenci jsou dostupné na internetových stránkách ÚOHS na: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/konference-a-seminare/svatomartinska-konference-2018.html

Jiří Reichl