Ministerstvo zemědělství poptává licenční podporu ORACLE, centrální nákup má zpoždění

Upgrade, update, stahování bezpečnostních záplat z portálu výrobce, možnost řešení problémů vzniklých při provozu. To všechno požaduje Ministerstvo zemědělství v právě vypsané nadlimitní veřejné zakázce. Co za to? Přes 12 milionů korun bez daně. Ministerstvo vnitra přitom jako centrální dodavatel soutěží stejnou službu už od května. Nestihne ale dodavatele vybrat do konce roku a tak by resortu zemědělství hrozila pokuta.

Od 1. 1. 2018 bude podporu softwarových produktů ORACLE pro Ministerstvo zemědělství (MZe) dělat firma, která získá kontrakt na dodávku těchto služeb. Smlouva, která je ve hře, je na 12 měsíců. Součástí zakázky je kromě podpory a údržby systému i doplnění licencí a zajištění podpory na nově provozovaný produkt ORACLE VM.

„Stávající licence ORACLE pro ICT podporu MZe končí ke dni 31. 12. 2017. Nejzazší rozhodné datum pro objednání podpory je 29. 12. 2017, v případě, že do tohoto termínu nebude podpora sjednána, bude ze strany společnosti ORACLE požadována pokuta,“ vysvětluje mluvčí MZe Markéta Ježková. Podle jejích slov společnost Oracle může uplatnit standardní pokutu – to je 50% ceny navíc, a to za každý den prodlení z ceny technické podpory.

Ministerstvo zemědělství přitom bylo součástí megatendru, který vyhlásilo v květnu Ministerstvo vnitra ČR jako centrální zadavatel. Zakázka za 2,7 miliardy korun měla pokrýt právě ICT podporu produktů Oracle pro všechna ministerstva a také státní úřady. Celkově šlo o čtyřiasedmdesát veřejných zadavatelů od ministerstev, přes kraje až například pro Úřad pro civilní letectví pověřilo Ministerstvo vnitra ČR. Podrobně jsme o zakázce psali v textu Vnitro chce podporu pro Oracle. Zaplatí 2,7 miliardy

Jenže ministerstvo vnitra  v roli centrálního zadavatele soutěž nestihne vyhodnotit a uzavřít do konce roku. „V současné době stále probíhá zadávací řízení „Pořizování a obnova licencí k produktům Oracle“, jehož cílem je uzavření rámcové dohody centrálního zadavatele resortu MV s dodavateli. Důvodem k časovému posunu zadávacího řízení byla změna licenčních modelů společnosti Oracle, která má za následek přepracování a nové zveřejnění zadávací dokumentace. Předpokládáme, že rámcová dohoda bude uzavřena v průběhu prvního čtvrtletí 2018,“ vysvětluje dvojí řízení Ministerstvo vnitra.

Kvůli zpoždění na vnitru musí zemědělství vypsat samostatnou zakázku. „Důvodem samostatného postupu při zadávání  této veřejné zakázky je tedy zejména péče řádného hospodáře a vyhnutí se sankcím. Důvodem samostatného zadávání je dále neopominutelný fakt, že Ministerstvo vnitra objektivně nestačí do 31. 12. 2017 dokončit centrální soutěž a podepsat smlouvu s poskytovatelem podpory licencí ORACLE. Ministerstvo vnitra již několikrát posouvalo otevírání nabídek veřejné zakázky, aktuálně by mělo proběhnout otevření obálek až 30. 11. 2017,“ dodává Ježková.

„Vyjednávání lepších podmínek je vždy součástí jednání s jakýmkoli výrobcem a samozřejmě jsme byli jako vždy ujištěni o tom že obdržíme co nejvýhodnější ceny licencí. Zpoždění rámcové smlouvy je popsáno přímo v dokumentech Vysvětlení zadávací dokumentace k této veřejné zakázce,“ reaguje zástupkyně MZe.

A co si konkrétně Ministerstvo zemědělství od zakázky slibuje? „Zajištění jednotné platformy produktů Oracle v  rámci registrů, a to za účelem jednotného provozování celého systému, kdy softwarové produkty Oracle jsou nainstalovány na serverech s registry MZe, kde poskytují hlavní a centrální úložiště dat pro všechny aplikace registrů i další klíčové aplikace MZe. Umožňují dostupnost dat pro integraci a výměnu jak mezi systémy MZe, tak mezi spolupracujícími subjekty. Cílem je dokoupení potřebného počtu licencí a zajištění licenční podpory k produktům Oracle po dobu definovanou touto smlouvou,“ píše se ve smlouvě připravené zadavatelem.

Do veřejné zakázky se může přihlásit pouze ten dodavatel, který v posledních třech letech realizoval alespoň dvě významné služby, jejichž předmětem bylo
poskytování licenční podpory produktů ORACLE po nepřetržitou dobu alespoň 12 kalendářních měsíců, přičemž finanční hodnota každé takové služby činila minimálně 3.000.000,- Kč bez DPH.

Ministerstvo přitom také požaduje, aby byl dodavatel v závažných případech reagovat už během dvou hodin, v těch méně urgentních do 7 respektive 24 hodin. V případě opožděné odezvy si ministerstvo ve smlouvě dělá nárok na pokutu ve výši 0,05 % z celkové roční částky za každou započatou hodinu. Kontaktním místem přitom má být telefonní linka i speciální on-line portál.

Nabídky budou ministerští úředníci hodnotit výhradně podle ceny. Ten, kdo si za službu řekne nejméně, zakázku získá. Čas pro odeslání nabídek je do 14. prosince.

Licenci Oracle – migraci, nákup a maintenance na rok 2018 přitom už resort vysoutěžil na začátku listopadu. Dodá ji pražská firma Solutia. I tady hrála jedinou rozhodující roli cena. Společnost požadované licence a služby dodá za 1 milion a 88 tisíc korun. Původně přitom ministerstvo odhadovalo cenu zakázky zhruba o 350 tisíc korun vyšší.

Oracle je systém řízení báze dat, moderní multiplatformní databázový systém s širokými možnostmi zpracování dat. Softwarové produkty Oracle jsou nainstalovány na serverech s registry MZe, kde poskytují hlavní a centrální úložiště dat pro všechny aplikace registrů i další klíčové aplikace MZe. Umožňují dostupnost dat pro integraci a výměnu jak mezi systémy MZe, tak mezi spolupracujícími subjekty.

Vanda Kofroňová