Ministerstvo připravilo vyhlášku o nástavbových oborech, osm jich bude vyškrtnuto

 

Osm lékařských nástavbových oborů bude zrušeno a čtyři nové přibydou. Ministerstvo zdravotnictví připravilo vyhlášku, která navazuje na zákon č. 95/2004 o vzdělávání lékařů, zubařů a farmaceutů, jehož novela vešla v platnost 1. července. Vyhláška oproti minulosti již nebude obsahovat výčet oborů specializačního vzdělávání, protože ty nově ukotvuje přímo zákon. Upraví pouze nástavbové obory vzdělávání lékařů a zubních lékařů, minimální délku vzdělávání v nástavbovém oboru a označení odbornosti lékaře a zubního lékaře se zvláštní specializovanou způsobilostí. Dále návrh vyhlášky vymezuje obory specializačního vzdělávání, jejichž absolvování je podmínkou pro zařazení do vzdělávání v konkrétním nástavbovém oboru. Nástavbové obory farmaceutů vyhláška nereguluje, protože jsou vymezeny přímo v zákoně.

 

Navrhovaná vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů změní dosavadní vyhlášku č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů. Podle důvodové zprávy k nové vyhlášce, která je nyní v připomínkovém řízení, proběhla k její přípravě rozsáhlá odborná diskuze o počtu a složení nástavbových oborů. „Ministerstvo zdravotnictví se snažilo najít konsensus mezi všemi názorovými skupinami,“ píše se v důvodové zprávě. K některým systémovým změnám však již došlo přijetím novely vzdělávacího zákona. Dosavadní základní obory angiologie a pracovní lékařství se de facto i de iure staly obory nástavbovými, protože novela zákona č. 95/2004 Sb. je již nezařadila mezi specializační obory, a proto jsou nově vymezeny v návrhu vyhlášky o nástavbových oborech. Obrácená situace nastala u oboru maxiofaciální chirurgie, který se stal novelou zákona oborem specializačního vzdělávání a tudíž nemůže být nástavbových oborem.

Nástavbovými obory lékařů již dále nebudou:

  • dorostové lékařství
  • epidemiologie
  • hygiena dětí a dorostu
  • hygiena obecná a komunální
  • hygiena výživy a předmětů běžného užívání
  • medicína dlouhodobé péče
  • ortopedická protetika

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací