Ministerstvo dopravy poskytne na podporu infrastruktury pro alternativní paliva dalších 50 milionů korun z OPD

Do roku 2021 budou mít řidiči v České republice k dispozici až dvě desítky nových plnicích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) pro vozidla osobní i nákladní dopravy. Jejich vybudování podpoří Ministerstvo dopravy z evropských prostředků. Z Operačního programu Doprava (OPD) na ně může putovat až 50 milionů korun v rámci podpory infrastruktury pro alternativní paliva. 

Výzvu Ministerstvo dopravy vyhlásilo dnešním dnem. Konečný termín pro předložení žádostí je 17. srpna 2018. O dotaci se mohou ucházet žadatelé, kteří provozují ekonomickou činnost v oblastech: rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí, obchod s plynem nebo maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách a kteří předloží projekt na vybudování CNG plnicích stanic na území České republiky. Rozsah projektu závisí zcela na uvážení žadatele. Maximální míra podpory ze způsobilých výdajů může v této výzvě dosáhnout až 30 %. Předložené žádosti o dotaci budou hodnoceny zejména z hlediska hospodárnosti, připravenosti a relevance projektu.

 „V oblasti CNG plnících stanic pro osobní vozidla je na tom již Česká republika poměrně dobře, postrádáme však více CNG stanic, které by umožňovaly rovněž plnění vozidel nákladní dopravy. Tento dotační program by měl tento stav změnit,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Národní akční plán čisté mobility, který byl schválen vládou v listopadu 2015, hovoří o počtu 200 CNG plnicích stanic v roce 2020. S přispěním dotačního programu je dosažení tohoto cíle více než pravděpodobné. Daňové zvýhodnění a další podpora vozového parku na plyn by měly pokračovat minimálně do roku 2025. Společné memorandum znovu připravili zástupci státu (vlády a zainteresovaných ministerstev) s dodavateli plynu a Českým plynárenským svazem.

Tam, kde se zastupitelé rozhodnou převést vozový park městské a příměstské dopravy (nebo jeho části) na zemní plyn (a tam, kde to dovolí místní technické podmínky plynárenské sítě), zajistí plynaři výstavbu plnících stanic. Podmínkou budou alespoň 4 autobusy a minimální cílový roční odběr 400 tisíc m3 do čtyř let od uvedení stanice do provozu. Plynárenské společnosti také slíbily marketingově dál podporovat využití CNG v dopravě. Zároveň by se podobná péče měla dostat i LNG a biomethanu. Stát naopak slibuje, že bude tato vozidla zvýhodňovat daňovou politikou i v rámci dotačních programů Integrovaný regionální program a Operační program doprava. Podrobně jsme o tématu psali v textu Plnící stanice do každé vesnice. Podpora CNG ze strany plynařů bude pokračovat.

Vedle CNG plnicích stanic chce Ministerstvo dopravy podpořit také výstavbu plnících stanic na zkapalněný zemní plyn (LNG) a vodík. Výzvy pro tyto oblasti budou vyhlášeny v průběhu jara 2018. Celkem má Ministerstvo dopravy na dotační program pro podporu infrastruktury pro alternativní paliva v rámci OPD vyčleněno 1,2 mld. korun.

Bližší informace o podmínkách podpory jsou součástí podrobné dokumentace výzvy, která je zveřejněna na webu Řídicího orgánu OPD.

Tato výzva pro podporu rozvoje infrastruktury CNG plnicích stanic navazuje na již otevřené výzvy, které jsou zaměřeny na podporu výstavby páteřní sítě rychlodobíjecích stanic a doplňkové sítě běžných dobíjecích stanic pro elektromobily.

Jiří Reichl

O tématu alternativních automobilů jsme již psali:

Inovativnímu obchodníkovi s elektroauty šéfuje bývalý manažer petrochemického obra 

ČEZ rozšiřuje síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily. Nově v Olomouci 

Skupina automobilek chce vytvořit evropskou síť dobíjecích stanic, v ČR investuje hlavně ČEZ 

Plnící stanice do každé vesnice. Podpora CNG ze strany plynařů bude pokračovat 

Veřejné dobíjecí elektrostanice budou evidovány v registru 

Kalifornie dává zelenou utilitám v budování dobíjecí infrastruktury pro elektromobily 

Česká republika má odevzdávat svůj ucelený energetický plán na 10 let dopředu 

Nastává soumrak elektromobility? 

Kamil Čermák z ČEZ ESCO: Jsme lídry, ale musíme sledovat trendy, aby se z… 

ČEZ koupil podíl ve francouzské firmě pro sdílení ekologických aut 

Věříme tomu, že elektromobilita je opravdové téma, říká manažer Útvaru čistých technologií ČEZ 

Innogy bude v USA provozovat dobíjejcí stanice pro auta 

Nová unijní pravidla pro elektromobily účinkují od 18. listopadu 

100 milionů na „ekologická“ auta pro kraje, města a obce 

Dotace na elektromobily táhnou, fotovoltaice musí pomoci firmy 

V Praze začali vyrábět unikátní baterie. Mohou změnit budoucnost