Ministerstvo doplnilo záchytné stanice do vyhlášek o personálním zabezpečení a technickém vybavení

S posledním dnem letošního května bude zrušen zákon 379/2005, o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, který upravoval také protialkoholní a protitoxikomanickou záchytnou službu. Přijetím nového zákona 65/2017, o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zákonodárci vložili problematiku záchytných stanic tam, kam věcně patří, totiž do zákona 372/2011, o zdravotních službách. Tento zákon ovšem ukládá ministerstvu zdravotnictví upravit podrobnosti věcného a technického vybavení i personálního zabezpečení vyhláškami. Ministerstvo proto nyní do těchto vyhlášek doplnilo požadavky pro záchytné stanice.

 

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací