Mimořádné jednání Výboru, který může vyjmout Čapí hnízdo ze seznamu projektů podpořených EU, je svoláno na 16. ledna

Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová

Hejtmanka středočeského kraje, jakožto předsedkyně Výboru regionální rady ROP střední Čechy vyšla vstříc skupině opozičních zastupitelů a svolala jednání Výboru, který bude řešit, jak dál s projektem Čapí hnízdo, na 16. ledna.

Minimálně o dva týdny dříve, než bylo původně plánováno zasedání Výboru regionální rady Regionálního operačního programu (ROP) střední Čechy, se sejdou jeho členové. Opoziční zastupitel Jan Jakob (TOP 09), který je členem Výboru, dnes odpoledne dostal oficiální pozvánku na toto zasedání. Ta má datum 16. ledna od 10 hodin. Původní termín byl 29. ledna.

 

Hejtmanka a předsedkyně Výboru Jermanová tak splnila svůj včerejší slib, že se zástupci politických stran sejdou v bližším, než původně plánovaném termínu.

Ledy se hnuly. Tak už máme pozvánku. Podařilo se nám dosáhnout toho, že zasedání bude minimálně o dva týdny dříve, než bylo původně plánováno. Připomínám, že jednání výboru je veřejné!,“ připomněl na svém facebookovém profilu Jan Jakob. 

Podle ČTK případné vyjmutí projektu znamená, že na ně bude pohlíženo jako na národní dotace. Byly již předfinancovány ze státního rozpočtu, a fakticky tak nenastane změna financování. Vyjmutí projektů umožní, aby ČR od Evropské komise dostala maximální možnou částku, kterou pro operační program mohla z EU obdržet. „Nebavíme se ale o vyjmutí ve smyslu, jestli došlo, nebo nedošlo k nějakému pochybení, ale ve smyslu vyjmutí kvůli tomu, aby mohl být regionální operační program uzavřen,“ uvedl ředitel Úřadu regionální rady Kamil Munia Munia.

Pokud by členové výboru rozhodli o nevyjmutí projektu z evropského financování, program by nebyl uzavřen a pokračoval by dál. Munia ale zdůraznil, že jejich rozhodování vůbec nesouvisí s tím, jestli jsou poskytnuté výdaje způsobilé či nikoliv. Pokud by se prokázalo, že dotace byla přidělena neprávem, poskytovatel by měl prostředky vymáhat po příjemcích. V případě Čapího hnízda by se to zřejmě týkalo nástupnické firmy. „Musíme si udělat analýzu, kdo přebírá povinnosti a práva původního příjemce,“ řekl Munia. Úřad může také zahájit takzvané daňové řízení.

Ředitel podotkl, že audity u projektu Čapího hnízda neshledaly, že by úřad regionální rady provedl něco špatně. Projekt byl podle ředitele vyhodnocen a doporučen na základě podkladů předložených žadatelem.

Opozice kritizovala skutečnost, že úřad členům výboru nechce poskytnout zprávu OLAF. Munia k tomu řekl, že úřad se řídí doporučením Nejvyššího státního zastupitelství a vyjádřením ministerstva financí. Členové výboru proto budou mít k dispozici jen některé části zprávy. Důvodem je podle něj to, aby nebyla porušována práva jiných osob, případně mařeno vyšetřování. Zdůraznil, že závěry zprávy OLAF nejsou nutnou podmínkou pro rozhodování členů výboru. „Oni by museli rozhodovat o vynětí výdajů, i kdyby ta zpráva vůbec neexistovala,“ podotkl. Munia sám zprávu obdržel a seznámil se s ní, hejtmanka nikoliv. „Tu zprávu nemám, neviděla jsem a nechci ji vidět dřív, než ji budou mít možnost vidět všichni ostatní,“ prohlásila.

 

 

-čtk-, -chl-