Milionová pokuta pro provozovatele outletového centra v Praze za omezování nájemníků

Autobusová linka do outletového centra. Foto: Wikimedia - By ŠJů (cs:ŠJů) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons

Více než milionovou pokutu udělil Úřad pro hospodářskou soutěž pronajímateli obchodů v pražském outletovém centru Fashion aréna Prague Outlet ve Štěrboholích. Úředníci zjistili, že pronajímatel ve smlouvách zakazoval nájemníkům mít obchody v outletových centrech v konkrétní vzdálenosti od Štěrbohol.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvoinstančním a dosud nepravomocným rozhodnutím sankci ve výši 1 012 000 korun společnosti Via FAOC za uzavírání a plnění zakázaných dohod na trzích pronájmu obchodních prostor v outletových centrech. Podle tiskového mluvčího Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martina Švandy je tento případ ojedinělý a podobné praktiky úředníci dosud neřešili.

Společnost Via FAOC, která pronajímá obchodní prostory v pražském outletovém centru Fashion Arena Prague Outlet (FAPO), porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že s nájemci obchodních prostor ve zmíněném centru uzavírala dohody, na jejichž základě nesměli tito nájemci vykonávat svou činnost v jiném outletovém centru v určitém geografickém okruhu od FAPO.

„Tyto omezující doložky společnost Via FAOC uzavírala a plnila od 10. dubna 2014, kdy se se stala provozovatelem centra FAPO. Od této doby zároveň ponechala v platnosti a plnila doložky, které od zahájení provozu FAPO v listopadu 2007 uzavíral předchozí vlastník FAPO, společnost Euro Mall Štěrboholy,“ konstatoval předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Podle úředníků z antimonopolního úřadu jde o zakázané dohody, jejichž výsledkem mohlo být narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu pronájmu obchodních prostor v outletových centrech za účelem prodeje outletového zboží na území vymezeném šedesátiminutovou dojezdností od outletového centra a dále také na lokálně vymezených relevantních trzích pronájmu obchodních prostor v outletových centrech za účelem prodeje outletového zboží na území nacházejícím se mimo uvedené území.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svým rozhodnutím zakázal plnění předmětných dohod a kromě sankce uložil rovněž nápravné opatření. Na jeho základě musí sankcionovaná společnost Via FAOC informovat všechny své nájemce o neplatnosti zmíněných dohod. Proti tomuto rozhodnutí může být v zákonné lhůtě podán rozklad k rukám předsedy Petra Rafaje.

Praktikami vedení outletového centra se zabýval již Městský soud v Praze, který předběžným opatřením pozastavil platnost těchto smluv a označil je za protisoutěžní. Jde především o to, že v nejbližší době by se mělo otevřít nové outletové centrum u Letiště Václava Havla a firma si tak chtěla pojistit exkluzivitu prodávaného sortimentu.

Lenka Čapková, ředitelka centra Fashion Arena Prague Outlet (Via FAOC s.r.o.) komentuje rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže: „Obdrželi jsme prvoinstanční a dosud nepravomocné rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže týkající se tzv. radius clause. ÚOHS nám v něm ukládá sankci se kterou rozhodně nesouhlasíme, neboť ji, po právním rozboru, považujeme za nesprávnou a dokonce nezákonnou,“ dále dodává: „Proti danému rozhodnutí se budeme bránit všemi dostupnými právními prostředky, a to zejména odvoláním (rozkladem). Rozhodnutí ÚOHS vykazuje významné vady, je v rozporu s rozhodovací praxi v EU a zakazuje něco, co je zcela běžně užíváno v outletovém byznysu napříč Evropou. Fashion Arena Prague Outlet věří, že pro závažné vady bude rozhodnutí ÚOHS v odvolacím řízení zrušeno.

Kristián Chalupa