Metropolitní plán je možné připomínkovat do 26. 7., vášnivě se o něm diskutovalo na výstavišti

Ukázka Metropolitního plánu Prahy. Zdroj: www.iprpraha.cz

Veřejné projednání návrhu metropolitního plánu, včetně diskuse se zástupci městských částí a veřejností dnes absolvovali zástupci hlavního města a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy spolu se zástupci ateliérů, kteří se podíleli na zpracování dopadových studií.

Až na konci roku 2022 by měl být definitivně schválen Metropolitní plán pro hlavní město Prahu, přesto se o něm dnes začalo diskutovat se zástupci městských částí i veřejností. Vedení hlavního města Prahy a z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy dnes na pražském výstavišti představili celý územní plán, dopadové studie a pak diskutovali jak se zástupci městských částí, tak veřejností. Projednání provázel překvapivě malý zájem obyvatel Prahy. Sál Průmyslového paláce nebyl zaplněn ani z poloviny a nejvíce se ke slovu dostali zástupci občanských iniciativ a ekologických sdružení.

Moderátor Jakub Železný měl občas problém ukočírovat emoce diskutujících i zástupců zpracovatele i zadavatele. Celý metropolitní plán je k dispozici na webu Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a případné připomínky je možno sdělit do 27. července. Použít se dá buď klasická, tedy „papírová“ cesta, nebo lze využít webové aplikace, kterou připravil magistrát. Ta však případného autora připomínky provede tvorbou dokumentu, nakonec je však materiál buď potřeba vytisknout a podepsat, nebo zaslat přes datovou schránku. Všeobecně se očekává, že připomínek budou tisíce a úředníci je budou vypořádávat déle, než rok.

Architekt Roman Koucký, který vedl tým vypracovávající Metropolitní plán, nejprve dopoledne představil samotný plán a především to, jak v něm číst a upozornil na některé důležité body textové části, zejména týkající se míry využití území k zastavění (body 74-77 textové části). Při své prezentaci zdůraznil, že v Praze se za posledních 18 let nepodařilo v Praze prolomit jedinou stavební uzávěru. „Proto je Praha v tak bídném stavebním stavu jako je,“ řekl Koucký.

Největší debata se jak u zástupců městských částí, tak veřejnosti, rozhořela o povolené výšce plánovaných budov v rozvojových územích a plánovanému zahušťování staveb. Zástupci zpracovatele opakovaně upozorňovali na to, že středeční debata je zahájením diskuse a kdokoliv může doručit připomínky k Metropolitnímu plánu, které se budou projednávat.

Při debatě zazněla také informace, že při posuzování vlivu metropolitního plánu na životní prostředí vyplynulo, že není potřeba znovu stavět lávku v Troji, jelikož zasahuje do hnízdiště vzácných živočichů.

Profesor Koucký také upozornil, že je do Metropolitního plánu zaveden nový pojem „metropolitní třídy“, které budou tvořit hlavní osy Prahy. „Metropolitní plán navrhuje městské třídy metropolitního měřítka. Vymezené městské osy Prahy, v měřítku svých délek dvaceti kilometrů, propojují centrum s okrajem, provazují město s regionem a jsou určeny jako důležitá veřejná prostranství, nikoli pouze jako dopravní koridory. Jsou liniovým rozšířením centra,“ uvádí se v textové částí Metropolitního plánu.

O tom, že Metropolitní plán je věcí, která se dotýká mnoha lidí svědčí také reakce starosty Prahy 3 a člena ODS Alexandera Bellu, který označil připomínky radní Petry Kolínské (SZ(Trojkoalice) k projednávanému plánu za naprosto irelevantní. „Rád bych řekl, že se mi paní náměstkyně pražské primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice) jenom zdá. Bohužel to je jen zbožné přání. Její aktuální tažení proti návrhu Metropolitního plánu, resp. proti jeho autorům z Institutu plánování a rozvoje (IPR), pokládám za projev absolutní nekompetentnosti,“ řekl Bellu. Podle něj v době, kdy Praha řeší naprosto fatální problém s nedostatkem bydlení a rapidním nárůstem cen bytů je tento nekonstruktivní přístup radní pro územní rozvoj – tedy reprezentantkou zadavatele plánu – naprosto nepřijatelný.

Jiří Reichl