Menší středočeské obce budou moci žádat o dotace na čističky

Čistička odpadních vod. Ilustrační foto: archiv redakce

Menší středočeské obce budou moci žádat kraj o dotaci na výstavbu, rozšíření nebo rekonstrukci čističek odpadních vod. V programu, který budou koncem dubna schvalovat krajští zastupitelé, by se mělo rozdělovat až 26 milionů korun. Prostředky bude možné využít také na budování a opravy kanalizačních sítí, vodovodních sítí a vodárenských objektů, sdělila dnes ČTK Helena Frintová z krajského úřadu.

„Víme, že leckde jsou vodovodní a kanalizační sítě ve špatném stavu a zaslouží si investice. Touto dotací chceme podpořit zejména menší obce, které nemají ve svém rozpočtu dostatečné prostředky a mohou jednorázově získat od kraje až dva miliony korun pro vodohospodářské účely,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

O dotaci mohou žádat obce, které mají méně než 2000 obyvatel, dobrovolné svazky menších obcí a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury vlastněné alespoň z 66 procent obcemi s méně než 2000 obyvatel. Termín pro podání žádostí je od 11. června do 16. července.

Dotace ze středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství se dají použít na stavební práce, trubní vedení, zemní, bourací a demoliční práce, rekonstrukce souvisejících komunikací, výstavbu objektů čističek, průzkumné práce nebo revize. „Vždy ale tyto činnosti musejí souviset s vodohospodářskými stavbami nebo sítěmi,“ uvedl hejtmančin náměstek pro životní prostředí Miloš Petera (ČSSD). Spoluúčast obcí bude pět procent z celkových uznatelných nákladů.

Rekonstrukce čističek jsou často nákladné akce za desítky milionů korun, bez dotací se obce většinou neobejdou. Přestavbu čistírny odpadních vod, která by zvýšila její kapacitu, chystá například Kamenice u Prahy. Předpokládané náklady jsou 80 milionů korun, obec chce na akci získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

-čtk-

O tématu ČOV píšeme pravidelně. Přečtěte si starší texty:

Na čističky a kanalizace chybí miliardy, malé obce si přilepší z národního programu životního…

Malé obce v Plzeňském kraji potřebují na kanalizace 10 miliard Kč 

Votice chtějí na jaře začít s rekonstrukcí čističky za 50 mil.Kč 

Stát dá na čističky v malých obcích 100 milionů korun