Likvidace staré ekologické zátěže vyšla vloni stát na 811 milionů korun

Jezero most, Zdroj: mosteckejezero.cz

Ze státní kasy odešlo vloni na sanaci starých ekologických zátěží 811 milionů korun, jen za druhé pololetí to bylo 423 milionů. Vyplývá to z pravidelné zprávy, kterou vládě předložilo Ministerstvo financí. Jedná se o nápravu škod na životním prostředí, které způsobily státní průmyslové podniky před privatizací. Od roku 1991 vydal stát na tyhle účely přes 60 miliard.

Vodou se bývalý důl Ležáky naplnil už v roce 2014, plánovaná rekreační zóna Jezero Most tu ale vznikne nejdřív příští rok. Přesto, že první turisté se tu měli koupat už letos v létě, na místě je pořád staveniště. Čeká se třeba i na dobudování přístupových komunikací a inženýrských sítí. To má v rámci nápravy ekologických škod, které vznikly před privatizací tuzemských podniků, na starosti Ministerstvo financí. A to ukončilo příjem nabídek do nadlimitní zakázky v otevřeném řízení až letos v pátek 13. dubna. V tuhle chvíli žádná další zakázka na Ministerstvu financí otevřená není. Pomalou nápravu kritizoval i NKÚ (víc zde), reakci MF si můžete přečíst zde.

O stavu likvidace této ekologické zátěže musí ministr financí informovat vládu dvakrát ročně. Ve druhé polovině roku 2017 vláda podle této zprávy neschválila vláda žádnou novou smluvní garanci. Celkové garance byly sníženy o 19 milionů korun a to kvůli prodeji nemovitostí, jejichž noví majitelé se zavázali škody odstranit sami. Ministerstvo financí také splnilo své povinnosti vůči 6 smluvním partnerům a smlouvy s nimi tedy skončily. Celkem tak na konci minulého roku bylo naplněno 179 ekologických závazků s celkovou garancí ve výši 34 376 milionů korun, z čehož se skutečně vyčerpalo 21 261 milionů. Ministerstvo financí k poslednímu prosinci evidovalo 284 původních ekologických smluv a dalších podobných závazků s garancí přes 175 miliard (zhruba třetina už byla využitá).

Stav schválených garancí a čerpání finančních prostředků na nápravu ekologických škod způsobených těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území:

oblast

Položka

II. pololetí 2017

Celkem rok 2017

UV č. 50/2002
kraj Ústecký a Karlovarský

Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč)

3 000

3 000

Zadané VZ počet

6

11

výše zakázek (v mil. Kč)*

90

175

Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)**

163

271

UV č. 592/2002
kraj Moravskoslezský a Jihomoravský

Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč)

0

-250

Zadané VZ počet

14

18

výše zakázek (v mil. Kč)*

77

78

Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)**

261

541

UV č. 552/2003
kladenský region

Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč)

0

250

Zadané VZ počet

0

0

výše zakázek (v mil. Kč)*

0

0

Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)**

0

0

Celkem

Garance schválené vládou výše garancí (v mil. Kč)

3 000

3 000

Zadané VZ počet

20

29

výše zakázek (v mil. Kč)*

167

253

Provedená úhrada výše úhrady (v mil. Kč)**

423

811

*) výše zakázek uváděna v souladu s platným zněním zákona o veřejných zakázkách v Kč bez DPH

**) výše úhrady v Kč včetně DPH

V roce 2016 vláda odsouhlasila seznam prioritních projektů zajišťující částečné dokončení rekultivace a revitalizace předmětných území v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji a uložila ministru financí zajistit od roku 2017 zadávání nejméně 13 prioritních projektů ročně, a to podle plánu zadávání na každý rok vytvořeného ve spolupráci Ministerstva financí a Ministerstva průmyslu a obchodu a zohledňujícího stav finančních prostředků zvláštního účtu tzv. Fondu privatizace (přehled uhrazených faktur je zde).

Ministerstvo financí hradí tyto z privatizačních prostředků Fondu národního majetku následující ekologické škody:

  • odstraňování škod na životním prostředí způsobených činností podniku před privatizací – program ekologie
  • podpora investičních a neinvestičních akcí spojených s nápravou škod způsobených na životním prostředí těžbou nerostů a na revitalizaci dotčených území – program revitalizace DIAMO státní podnik

Vanda Kofroňová

O sanaci průmyslových škod vzniklých před privatizací jsme psali zde:

Za první polovinu roku stát zaplatil za likvidaci ekologických zátěží  388 milionů korun 

Finance nesouhlasí s kritikou NKÚ ohledně likvidace ekologických zátěží 

NKÚ: Na levnější lesní práce šla 8násobně vyšší dotace. Ministerstvo: Kvůli povodni