Lesy ČR se zlobí. Nevládne prý v nich klientelismus

Les. Ilustrační foto. Zdroj: www.pixabay.com

Obří státní podnik Lesy ČR hrozí redakci Ekonomického deníku žalobou za zveřejnění článku o podnikání bratra generálního ředitele této firmy. O svých dalších problémech se zadáváním zakázek však mlčí.

Lesy ČR se „zlobí“ na redakci Ekonomického deníku za článek Další „malá domů“ pro šéfa Lesů ČR? Firma v níž šéfuje jeho bratr má zakázky za stamiliony, který vyšel 25. ledna tohoto roku. Mluvčí státního podniku Eva Jouklová zaslala redakci email, v němž se dožaduje omluvy nejen firmě, ale také generálnímu řediteli Danielu Szórádovi. Uvádí, že do systému lesnických tendrů Lesů ČR tedy nemůže samovolně zasáhnout jednotlivec, byť by to byl generální ředitel. „Jedná se o provázaný komplex požadavků a podmínek, které nelze přizpůsobit vůli jednotlivce.  Proto je tvrzení Ekonomického deníku zcestné a nesvědčí o faktické znalosti tendru,“ uvedla Jouklová. Podotkla, že Lesnické zakázky jsou navíc nepřetržitě a velmi detailně sledovány jednotlivými uchazeči.“ Zvýhodnění jednoho z nich by tak bylo okamžitě napadeno a prozkoumáno ÚOHS, což se nestalo,“ dodala Jouklová. Redakci obviňuje z toho, že váženým čtenářům podsouvá informace o klientelismu. „Firma Kloboucká lesní získala zakázky od LČR, stejně jako desítky dalších společností. Jde o zavedenou lesnickou společnost, která byla úspěšná i v minulosti a trendu pokračuje.Vy však tento fakt spojujete s osobami generálního ředitele LČR a jeho bratra, takže podsouváte čtenáři spekulaci o klientelismu. Bratr GŘ L ČR je prokuristou Kloboucké lesní, ale to je přece holý fakt, který o ničem nesvědčí.  Luděk Szórád vykonával pozici výrobního ředitele ve společnosti Kloboucká lesní podstatně dříve (v řádu několika let), než byl Daniel Szórád jmenován generálním ředitelem Lesů ČR. Vy opět spekulujete a manipulujete se čtenářem,“ uvedla v mailu Jouklová. Navíc jí vadilo, že se redakce Ekonomického deníku obrátila na poslance Zemědělského výboru, do jejichž gesce hospodaření Lesů ČR spadá s dotazem, zda se jim zakázky firmy, jíž šéfuje bratr generálního ředitele, nezdají přinejmenším podivuhodné. Na závěr svého emailu z 31. ledna připojila text omluvy, kterou Lesy ČR požadují vydat. Ten ze všeho nejvíc připomíná komunistickou rétoriku 50.let , posuďte sami: Omlouvám se Danielu Szórádovi, generálnímu řediteli Lesů ČR, jeho bratrovi Luďku Szórádovi a také státnímu podniku Lesy České republiky za to, že jsem ve svém článku uveřejněném v Ekonomickém deníku ve středu 25. ledna poškodil jejich dobré jméno. Text byl osobní dedukcí a spekulací, čehož jsem si vědom. Čerpal jsem z nepodložených a nepravdivých dat, které jsem si neověřil. Omlouvám se tedy i za to, že jsem vědomě klamal veřejnost.“

Tvrzení Ekonomického deníku, že se bratr generálního ředitele Lesů ČR stal prokuristou společnosti Kloboucká lesní, je fakt vycházející z informací v obchodním rejstříku, stejně jako skutečnost, že tato firma vyhrála několik zakázek od státního kolosu. Mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová tuto skutečnost nevyvrací, navíc prozradila, že bratr generálního ředitele ve zmiňované firmě působil mnoho let předtím, než se stal prokuristou společnosti. Faktem také je, že tato firma vyhrála několik zakázek od Lesů ČR s pořadím nabídkových cen, které byly uvedeny v článku. Ekonomický deník v článku rovněž připomínal, že generální ředitel Lesů ČR ve státním podniku zaměstnával vlastní manželku.

ÚOHS nedávno Lesy ČR pokutoval za špatnou zakázku

Pokud se mluvčí odvolává na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, je jasné, že zakázky obří státní firmy jsou pod drobnohledem všech soutěžitelů, kteří se v některých případech obrací na ÚOHS. Ten v lednu vydal rozhodnutí v jiné zakázce – týkající se dodávek kancelářských potřeb, kterou vyhrála firma Office Depot.

Lesy ČR v roce 2009  vyhlásili soutěž na dodávku kancelářských potřeb za 40 milionů korun a chtěli uzavřít s dodavatelem rámcovou smlouvu. V zadávacích podmínkách však stanovili v rámci ekonomických a finančních hodnotících kritérií minimální výši obratu potenciálního uchazeče. Podle Rozhodnutí ÚOHS se tak Lesy ČR dopustily správního deliktu. „Zadavatel nedodržel postup stanovený v § 55 odst. 3 písm. c) zákona, když v rámci ekonomického a finančního kvalifikačního kritéria dle § 55 odst. 1 písm. c) zákona vymezil minimální úroveň požadovaného obratu, která neodpovídá druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, a smlouva již byla uzavřena, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky,“ stojí v rozhodnutí. „Důsledkem spáchání správního deliktu bylo dle Úřadu omezení vzájemného konkurenčního prostředí mezi jednotlivými dodavateli, když v šetřeném případě neproběhla řádná hospodářská soutěž mezi jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku a nebyl tak naplněn základní cíl zákona o veřejných zakázkách,“ uvádí se dále.

Podle úřadu Lesy ČR tím, že stanovily požadovanou úroveň ekonomického a kvalifikačního kritéria, jež neodpovídala druhu, rozsahu a složitosti předmětu plnění veřejné zakázky, mohly omezit hospodářskou soutěž potenciálních dodavatelů veřejné zakázky, a tímto postupem nezajistily dostatečné nediskriminační prostředí, které má být zárukou co nehospodárnějšího vynakládání veřejných prostředků. „Jelikož zadavatel obdržel v zadávacím řízení veřejné zakázky celkem 5 nabídek a zadávací dokumentaci si vyzvedlo 42 dodavatelů, je tedy zřejmé, že o veřejnou zakázku projevil zájem značně vyšší počet potenciálních dodavatelů, než jaký podal nabídku. Tento zjevný nepoměr svědčí o tom, že zadavatel požadavkem na minimální výši obratu odradil vysoký okruh potenciálních 37 dodavatelů a to zároveň představuje vysokou intenzitu možného ovlivnění výběru nejvhodnější nabídky,“ uvedl v odůvodnění rozhodnutí předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj. Lesy ČR dostaly za toto pochybení pokutu 180.000 Kč.

Jiří Reichl

Co Lesy ČR namítají
Vzhledem k tomu, že jste odkaz na článek rozeslal i poslancům Parlamentu ČR, žádáme Vás, abyste kromě veřejné omluvy v Ekonomickém deníku  – na viditelném místě, a to v nejčtenější sekci deníku, poslal omluvu také poslancům. 
Důvodem omluvy je obsah článku „Další „malá domů“ pro šéfa Lesů ČR? Firma v níž šéfuje příbuzný má zakázky za stamiliony“http://www.kurzy.cz/zpravy/415828-dalsi-mala-domu-pro-sefa-lesu-cr-firma-v-niz-sefuje-pribuzny-ma-zakazky-za-stamiliony/, v němž používáte nepodložená a také nepravdivá data spojená s veřejnými lesnickými zakázkami. Dále také osočujete generálního ředitele LČR a jeho bratra z klientelismu, a to na základě Vašich dedukcí, které se neopírají o fakta, ale pouze o bulvární spekulace. 
Všechny údaje jste si mohl ověřit, což se nestalo. Postupoval jste neprofesionálně a v rozporu s novinářskou etikou, protože jste vědomě klamal veřejnost.
Podnik postupuje ve veřejných zakázkách podle Zákona o zadávání veřejných zakázek.  Do systému lesnických tendrů Lesů ČR tedy nemůže samovolně zasáhnout jednotlivec, byť by to byl generální ředitel – jedná se o provázaný komplex požadavků a podmínek, které nelze přizpůsobit vůli jednotlivce. Proto je Vaše tvrzení zcestné a nesvědčí o faktické znalosti tendru.
Lesnické zakázky jsou navíc nepřetržitě a velmi detailně sledovány jednotlivými uchazeči. Zvýhodnění jednoho z nich by tak bylo okamžitě napadeno a prozkoumáno ÚOHS. Nic takového se nestalo. V tabulce uvedené u článku, z níž jste vycházel, jsou uvedeny pouze ceny uvedené v nabídkách za služby, chybí však ceny za dříví a tedy i saldo, podle něhož se orientují LČR při výběru nejlepší nabídky. Nepracoval jste tedy s relevantními údaji, přestože jsou k dohledání na webu LČR, tedy na profilu zadavatele, a to u každé zakázky v části veřejné dokumenty ve formě písemné zprávy zadavatele – např. https://zakazky.lesycr.cz/contract_display_7357.html
V článku je zmíněn také bratr Daniela Szóráda, generálního ředitele Lesů ČR,  Luděk Szórád. Oba jsou lesničtí inženýři a oba tedy působí v lesnickém oboru, což není v lesnictví ničím neobvyklým. Luděk Szórád vykonával pozici výrobního ředitele ve společnosti Kloboucká lesní podstatně dříve (v řádu několika let), než byl Daniel Szórád jmenován generálním ředitelem Lesů ČR. I v tomto případě jste spekuloval s podezřeními, která žádná fakta nepotvrzují. Šlo tedy o osobní útok a opět bulvární nařčení.
Eva Jouklová, mluvčí Lesy ČR

O podnikání Lesů ČR jsme také psali:

Lesy ČR mají problém, hrozí jim pokuta až 5 milionů korun 13.6.2016

Poslanci zemědělského výboru nemají jednotný názor na miliardový tendr státního podniku Lesy ČR 14.4.2016

Lesy České republiky: státní podnik nebo rodinná firma? 21.12.2015

Rittiga ve firmě Lesy ČR nahradila Babišova Mafra, vyplynulo z Otázek Václava Moravce 15.12.2015

Lesy České republiky nakupují uniformy za 20 milionů. Bez tendru 9.12.2015

Ministerstvo zemědělství utrácí za ICT přes miliardu ročně 8.12.2015

Ženy ve státním topmanagementu? Jen 2,7%! 25.10.2016

ÚOHS zakázal Lesům plnit smlouvy z velkého tendru 17.10.2016