Lesům vloni škodilo počasí, těžily se hlavně narušené stromy

Les. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Víc než polovina vytěženého surového dříví pochází z takzvaných nahodilých těžeb – tedy v místech, kde porost poškodil třeba mráz, vítr nebo hmyz. Proti roku 2014 takových stromů hlavně kvůli suchu výrazně přibylo.

Osm a půl milionů kubíků poničených stromů,  tedy asi o 4 mil. m³ víc, než v roce 2014, vytěžili v loňském roce ve srovnání s rokem předchozím. To představuje nejhorší výsledek od kalamitních let 2006-2008, kdy bylo nutné zpracovat následky větrných pohrom Kyrill a Emma. Kromě větru škodila hlavně námraza, naopak škod způsobených sněhem bylo jen minimum. Pod kůrou se navíc dařilo hmyzu a kůrovcového dřeva bylo zhruba o 70 % víc než rok před tím.

Častěji taky museli do lesa služebně hasiči. Požáry sice byly menšího rozsahu než v roce 2014, bylo jich ale výrazně víc a taky škody jimi způsobené se ztrojnásobily na skoro 19 milionů korun. Na vině přitom byla často lidská neopatrnost. Třeba kvůli kouření hořelo nejméně ve 245 případech.

I tak ale souhrnná zpráva za rok 2015, kterou sestavili odborníci napříč oborem, hodnotí ekonomickou situaci vlastníků lesů jako dobrou. Nejvyšší zisk před zdaněním vykázaly státní lesy – 4.918 Kč/ha, jejich výnosnost se ale mírně zhoršila. Naopak polepšili si majitelé lesů soukromých se ziskem 2.643 Kč/ha. V oboru případech částka zahrnuje taky dotace v řádu jednotek stovek korun na hektar.

„Průměrné zpeněžení 1 m³ dříví tak dosáhlo výše 1 645 Kč u lesů soukromých, 1 590 Kč u lesů obecních a nejméně 1 417 Kč u lesů státních. Je však nutné vzít v úvahu, že zpeněžení dříví u státních lesů výrazně ovlivnil státní podnik Lesy ČR, který realizoval dodávky surového dříví bez vložených nákladů na těžbu a přibližování dřeva,“ udává zpráva. Ceny to jsou poměrně příznivé, na začátku roku byly dokonce rekordně vysoké. Pak ale následoval pomalý pokles. Ze sledovaných 59 subjektů tak skončilo rok v plusu 50 podniků.

Vanda Kofroňová