Kraje chtějí jednat o svých rozpočtových prioritách s vládou

Předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková Vildumetzová při projevu na XVI. Sněmu svazu města a obcí, při jehož příležitosti zasedala i Rada Asociace. Foto: ED- Jiří Reichl

Hejtmani vyzvou vládu ke společnému jednání, na kterém budou chtít hovořit o klíčových otázkách, které kraje trápí. Mezi společné priority regionů patří zajištění financování oprav silnic II. a III. tříd včetně mostních konstrukcí a financování platů a mezd ve zdravotnictví a v sociálních službách pro rok 2019. Současně apelují na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagu s žádostí o zavedení minimální hranice úspěšnosti v přijímacím řízení na všechny střední školy s maturitou.

Jedním z hlavních témat 12. zasedání Rady Asociace krajů v Praze byla doprava. Jendání se uskutečnilo jako doprovodná součást XVI. Sněmu svazu měst a obcí, které se konalo na Pražském hradě. „Klíčové je pro nás zajištění peněz na opravy silnic II. a III. tříd včetně mostů. Jako ideální řešení vidíme, aby finanční prostředky dostaly kraje přímo do svých rozpočtů a dále aby byl vypsán samostatný dotační titul na opravy mostních konstrukcí,“ uvádí předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.  

Hejtmani se rovněž shodli na tom, že by měli mít více pravomocí v oblasti středního školství, za jehož kvalitu zodpovídají. Zejména proto, aby docílili rovných podmínek mezi veřejnými a soukromými školami. „Výsledky a úroveň středního školství je na některých školách tristní, a společně se všemi hejtmany proto důrazně požadujeme po resortu školství, mládeže a tělovýchovy zavedení minimální hranice úspěšnosti pro přijetí na střední školy ukončené maturitou, která bude platit pro všechna zařízení, včetně těch soukromých,“ říká Jana Mračková Vildumetzová.

V oblasti zdravotnictví hejtmani požadují, aby veškeré navýšení platů a mezd bylo hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Rovněž zopakovali trvání své podpory projektu „Ukrajina pro lékaře“.

-red-