Komise vyzývá k většímu úsilí při přijímání návrhů v oblasti bezpečnosti

Řada iniciativ týkajících se bezpečnosti, k nimž se řadí návrhy na odstraňování teroristického obsahu z internetu a na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, vykazuje uspokojivý pokrok, nicméně mají-li být ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 výsledky patrné u všech dosud nepřijatých návrhů v oblasti bezpečnosti, musí Evropský parlament a Rada své úsilí zintenzivnit.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „V našich snahách o vybudování bezpečnostní unie jsme již dosáhli ohromného pokroku. Stávající volební období se chýlí k závěru a chceme-li započatou práci dokončit, musíme své úsilí zdvojnásobit. Občané očekávají, že koncept Evropy, která chrání, dovedeme zdárně k cíli“.

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian

Řada iniciativ týkajících se bezpečnosti, k nimž se řadí návrhy na odstraňování teroristického obsahu z internetu a na posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, vykazuje uspokojivý pokrok, nicméně mají-li být ještě před volbami do Evropského parlamentu v květnu 2019 výsledky patrné u všech dosud nepřijatých návrhů v oblasti bezpečnosti, musí Evropský parlament a Rada své úsilí zintenzivnit.

Komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství Dimitris Avramopoulos uvedl: „V našich snahách o vybudování bezpečnostní unie jsme již dosáhli ohromného pokroku. Stávající volební období se chýlí k závěru a chceme-li započatou práci dokončit, musíme své úsilí zdvojnásobit. Občané očekávají, že koncept Evropy, která chrání, dovedeme zdárně k cíli“.

Komisař odpovědný za bezpečnostní unii Julian King dodal: „V návaznosti na rozhodnutí členských států zapojit se do boje proti šíření teroristického obsahu na internetu jsme připraveni dosáhnout dohody s Evropským parlamentem. Rovněž chceme, aby Parlament v nadcházejících dnech finalizoval dohodu o modernizaci databází donucovacích orgánů EU. Zintenzivňujeme naše společné úsilí v boji proti dezinformacím a jiným aktivitám představujícím hrozbu pro nadcházející evropské volby. Vytvoření bezpečnostní unie je naší hlavní prioritou.“

Ve své dnešní zprávě se Komise zaměřuje na tři hlavní aspekty, které jsou důležité pro dokončení skutečné a účinné bezpečnostní unie – 1) dokončení legislativních procesů u prioritních bezpečnostních otázek; 2) prosazování nových právních předpisů týkajících se bezpečnosti v EU a 3) posilování odolnosti vůči měnícím se bezpečnostním hrozbám.

  • Provádění iniciativ v oblasti bezpečnosti: Na přijetí ze strany Evropského parlamentu a Rady čeká celá řada prioritních dokumentů z oblasti bezpečnosti. K nim se řadí návrhy na zajištění interoperability informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace, přičemž přednostně by měly být přijaty návrhy, které jsou klíčové pro vnitřní bezpečnost a které se týkají posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, odstraňování teroristického obsahu z internetu a zlepšování přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům.
  • Prosazování nových pravidel: Nové právní předpisy v oblasti bezpečnosti jsou však účinné jen do té míry, nakolik je účinné jejich provádění. Komise v tomto smyslu vyzývá členské státy, aby do svého vnitrostátního práva prioritně provedly dohodnutá pravidla týkající se: jmenné evidence cestujících, boje proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, přístupu ke zbraním, praní peněz a prosazování předpisů o ochraně osobních údajů.
  • Posilování odolnosti: EU nastínila konkrétní opatření k boji proti dezinformacím v Evropě i mimo Evropu, v rámci kterých od online platforem požaduje, aby dostály svým závazkům a zajistily svobodné a spravedlivé volby. Učinila také další kroky k zajištění ochrany veřejných prostor, mimo jiné vypracovala pokyny k ochraně veřejných prostor a systémům pro zátarasy, a k hledání nových řešení v oblasti bezpečnosti.

Kromě toho Komise spolupracuje s internetovými společnostmi v boji proti teroristickému obsahu na internetu v rámci internetového fóra EU. Komise také poskytla další finanční prostředky ve výši 5 milionů EUR v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost na boj proti radikalizaci prostřednictvím zapojení komunit a mladých (podrobnější informace lze nalézt zde) a 12 milionů EUR v rámci programu na podporu občanské společnosti, který byl zahájen prostřednictvím internetového fóra EU a jehož cílem je posílit boj proti teroristické propagandě na internetu.

Bezpečnost doma v Evropě je v neposlední řadě provázána s bezpečností za hranicemi EU. Komise za tímto účelem pokračuje v jednáních s Kanadou o dohodě o jmenné evidenci cestujících. Rovněž zároveň a co nejrychleji navrhne zmocnění k zahájení jednání s USA a Radou Evropy o přeshraničním poskytování elektronických důkazů. Pokud jde o dohody o výměně údajů v rámci Europolu, první kolo jednání s Tureckem se uskutečnilo dne 30. listopadu 2018 a probíhají první diskuse s Izraelem, Alžírskem, Egyptem, Jordánskem, Libanonem, Marokem a Tuniskem.

Souvislosti

Bezpečnost je politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a hovoří se o ní jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze dne 12. září 2018.

Dne 14. prosince 2017 podepsali předsedové Evropského parlamentu, rotujícího předsednictví Rady a Evropské komise společné prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019, v němž zdůraznili zásadní význam lepší ochrany bezpečnosti občanů a její ústřední místo v legislativní činnosti Unie. Prioritu mají iniciativy, jež mají zajistit informovanost úřadů členských států o osobách překračujících společnou vnější hranici EU, vytvoření celounijních interoperabilních informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace a zkvalitnění nástrojů pro boj proti terorismu a praní špinavých peněz.

V této oblasti určuje činnost Komise Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Unii. Jedná se například o boj proti radikalizaci, posilování kybernetické bezpečnosti, odstřižení teroristů od finančních prostředků a o zlepšení výměny informací. Od přijetí tohoto programu došlo v jeho provádění k významnému pokroku, což připravilo cestu k účinné a skutečné bezpečnostní unii. Dosažený pokrok Komise pravidelně vyhodnocuje ve zveřejňovaných zprávách.

odal: „V návaznosti na rozhodnutí členských států zapojit se do boje proti šíření teroristického obsahu na internetu jsme připraveni dosáhnout dohody s Evropským parlamentem. Rovněž chceme, aby Parlament v nadcházejících dnech finalizoval dohodu o modernizaci databází donucovacích orgánů EU. Zintenzivňujeme naše společné úsilí v boji proti dezinformacím a jiným aktivitám představujícím hrozbu pro nadcházející evropské volby. Vytvoření bezpečnostní unie je naší hlavní prioritou.“

Ve své dnešní zprávě se Komise zaměřuje na tři hlavní aspekty, které jsou důležité pro dokončení skutečné a účinné bezpečnostní unie – 1) dokončení legislativních procesů u prioritních bezpečnostních otázek; 2) prosazování nových právních předpisů týkajících se bezpečnosti v EU a 3) posilování odolnosti vůči měnícím se bezpečnostním hrozbám.

  • Provádění iniciativ v oblasti bezpečnosti: Na přijetí ze strany Evropského parlamentu a Rady čeká celá řada prioritních dokumentů z oblasti bezpečnosti. K nim se řadí návrhy na zajištění interoperability informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace, přičemž přednostně by měly být přijaty návrhy, které jsou klíčové pro vnitřní bezpečnost a které se týkají posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, odstraňování teroristického obsahu z internetu a zlepšování přeshraničního přístupu k elektronickým důkazům.
  • Prosazování nových pravidel: Nové právní předpisy v oblasti bezpečnosti jsou však účinné jen do té míry, nakolik je účinné jejich provádění. Komise v tomto smyslu vyzývá členské státy, aby do svého vnitrostátního práva prioritně provedly dohodnutá pravidla týkající se: jmenné evidence cestujících, boje proti terorismu, kybernetické bezpečnosti, přístupu ke zbraním, praní peněz a prosazování předpisů o ochraně osobních údajů.
  • Posilování odolnosti: EU nastínila konkrétní opatření k boji proti dezinformacím v Evropě i mimo Evropu, v rámci kterých od online platforem požaduje, aby dostály svým závazkům a zajistily svobodné a spravedlivé volby. Učinila také další kroky k zajištění ochrany veřejných prostor, mimo jiné vypracovala pokyny k ochraně veřejných prostor a systémům pro zátarasy, a k hledání nových řešení v oblasti bezpečnosti.

Kromě toho Komise spolupracuje s internetovými společnostmi v boji proti teroristickému obsahu na internetu v rámci internetového fóra EU. Komise také poskytla další finanční prostředky ve výši 5 milionů EUR v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost na boj proti radikalizaci prostřednictvím zapojení komunit a mladých (podrobnější informace lze nalézt zde) a 12 milionů EUR v rámci programu na podporu občanské společnosti, který byl zahájen prostřednictvím internetového fóra EU a jehož cílem je posílit boj proti teroristické propagandě na internetu.

Bezpečnost doma v Evropě je v neposlední řadě provázána s bezpečností za hranicemi EU. Komise za tímto účelem pokračuje v jednáních s Kanadou o dohodě o jmenné evidenci cestujících. Rovněž zároveň a co nejrychleji navrhne zmocnění k zahájení jednání s USA a Radou Evropy o přeshraničním poskytování elektronických důkazů. Pokud jde o dohody o výměně údajů v rámci Europolu, první kolo jednání s Tureckem se uskutečnilo dne 30. listopadu 2018 a probíhají první diskuse s Izraelem, Alžírskem, Egyptem, Jordánskem, Libanonem, Marokem a Tuniskem.

Bezpečnost je politickou prioritou již od začátku funkčního období Junckerovy Komise a hovoří se o ní jak v politických směrech, které současný předseda předložil v červenci 2014, tak v jeho dosud posledním projevu o stavu Unie ze dne 12. září 2018.

Dne 14. prosince 2017 podepsali předsedové Evropského parlamentu, rotujícího předsednictví Rady a Evropské komise společné prohlášení k legislativním prioritám EU na období 2018–2019, v němž zdůraznili zásadní význam lepší ochrany bezpečnosti občanů a její ústřední místo v legislativní činnosti Unie. Prioritu mají iniciativy, jež mají zajistit informovanost úřadů členských států o osobách překračujících společnou vnější hranici EU, vytvoření celounijních interoperabilních informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace a zkvalitnění nástrojů pro boj proti terorismu a praní špinavých peněz.

V této oblasti určuje činnost Komise Evropský program pro bezpečnost, který stanoví hlavní kroky k zajištění účinné reakce EU na terorismus a bezpečnostní hrozby v Unii. Jedná se například o boj proti radikalizaci, posilování kybernetické bezpečnosti, odstřižení teroristů od finančních prostředků a o zlepšení výměny informací. Od přijetí tohoto programu došlo v jeho provádění k významnému pokroku, což připravilo cestu k účinné a skutečné bezpečnostní unii. Dosažený pokrok Komise pravidelně vyhodnocuje ve zveřejňovaných zprávách.

-red-