Komise našla nesrovnalosti u 30% programů veřejné podpory

Libuše Bílá z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při prezentaci na Konferenci o veřejné podpoře - 30. 5. 2018. Foto: Jiří Reichl

U 30% programů z let 2006-2017, které namátkově kontrolovala Evropská komise, byly nalezeny méně závažné nesrovnalosti. Vyplývá to z prezentace Libuše Bílé z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na konferenci o veřejné podpoře v Brně.

Třetina všech projektů u kterých byla žádost o veřejnou podporu ze strany Evropské komise, nebyla zcela v pořádku. V některých případech šlo o drobné chyby, v některých o závažnější.

Libuše Bílá z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako nejzávažnější případ uvedla zjištění Komise, že se poskytovatelé velice často spoléhají na čestná prohlášení. „Komise to označuje za chybějící systémovou kontrolu. Zjistili případy, kdy poskytovatelé spoléhají na čestná prohlášení a pak nekontrolují, zda je to, co v nich bylo uvedeno pravda, či nikoliv,“ upozornila Bílá.

Podle ní kontrola Evropské komise zjistila následující nesrovnalosti při implementaci:

 • nebylo zjištěno poskytnutí nadměrné podpory
 • významný počet případů nerespektování motivačního účinku
 • nesprávná míra podpory, kumulace
 • chybějící systémová kontrola
 • Podniky v obtížích: poskytovatelé spoléhají pouze na čestná prohlášeníNesrovanlosti v právním základu → nejasné a chybějící podmínky
 • nejasné podmínky (nejčastější)
 • motivační účinek: národní právní základ explicitně neobsahuje požadavek/povinnost předložit žádost o podporu před zahájením prací na projektu
 • kumulace: nejasné např., jakým způsobem má být podpora kumulována s podporou de minimis nebo s podporou z ESIF
 • neúplná ustanovení týkající se maximálního stropu podpory, míry podpory či způsobilých nákladů
 • popis typu podpory, na kterou se program vztahuje
 • nejasný základ pro výpočet 25% vlastního příspěvku příjemce v případě regionální podpory
 • chybějící podmínky (nejčastější)
 • nesplacený inkasní příkaz (princip Deggendorf)
 • výslovné vyloučení podniků v obtížích
 • kumulace podpory s de minimis a s podporou z ESIF
 • míra podpory a maximální výše podpory
 • vymezení způsobilých nákladů

Bílá poté zmínila nové podmínky pro podporu regionálních přístavů a letišť.

Podle ní může investiční podporu získat letiště s průměrným ročním pohybem menším, než 3 miliony cestujících za rok, které je otevřené všem uživatelům. Nezpůsobilá jsou podle ní letiště, která jsou blíže než 100 km/60 minut jízdy od stávajícího letiště, na kterém jsou provozovány pravidelné letecké služby.

Jiří Reichl

O tématech konference o veřejné podpoře jsme již psali:

Mezinárodní konference ÚOHS o veřejné podpoře – sledujeme online 30.5.2018