Kodaň chce být prvním uhlíkově neutrálním městem

Vrtule na obzoru. Kodaň se chce v budoucnu zcela spolehnout také na energii z větrných elektráren.

Desítky měst po celém světě chtějí dosáhnout uhlíkové neutrality do poloviny tohoto století. Kodaň chce svou uhlíkovou bilanci ale vyrovnat už během příštích sedmi let.

Zástupci více než sedmdesáti metropolí po celém světě nedávno společně prohlásili, že se do roku 2050 zbaví závislosti na fosilních energetických zdrojích a dovedou svá města k takzvané uhlíkové neutralitě. To znamená, že bilance emitovaného a nově vázaného oxidu uhličitého bude nulová.

Jenže dánská Kodaň, město větrných turbín, cyklistů a rozšířené hromadné veřejné dopravy, to chce dokázat ještě dříve. Její vedení je přesvědčeno, že se k uhlíkové neutralitě může dopracovat už během následujících sedmi let. Bude to mimo jiné vyžadovat kompletní změnu nastavení toho, jak je dánské hlavní město napájeno energií, jak má uspořádanou dopravní infrastrukturu nebo jak z energetického hlediska fungují tamní budovy.

„Proč do toho jdeme? Lidé mohou namítnout, že to, co zde v Kodani děláme, nemá na globální klima žádný vliv. Že jsme moc malí,“ řekl portálu Thisisplace.org Jørgen Abildgaard, manažer městského klimatického programu. „Jenže je důležité ukázat, že takovou transformaci je možné provést,“ dodal s odkazem na klimatickou dohodu, která byla podepsána před téměř třemi lety v Paříži.

Přepojíme na vítr

Severská města jsou už dlouhou dobu považována za lídry v aplikaci „zelené“ politiky. Kodaň není výjimkou. Příkladem může být třeba vybudování parkovacích domů a garáží pro jízdní kola, zatímco jinde se staví parkovací domy pro automobily. V Kodani má jízdní kolo takřka každý ze 600 tisíc jejích obyvatel a metropole se může pochlubit 375 kilometry zvláštních jízdních pruhů pro cyklisty.

Vedle toho se přímořské město vyznačuje vlastní elektrárenskou společností, která vyrábí proud z obnovitelných zdrojů, zejména pomocí větrných turbín. I to je jeden z faktorů, který radní přiměl k vyhlášení tak ambiciózního plánu stát se uhlíkově neutrálním městem do roku 2025. „Opravdu chceme být do té doby stoprocentně bezemisním městem. Pokud to bude třeba jen 95 procent nebo tak nějak, i to budeme vnímat jako obrovský úspěch,“ řekl Abildgaard.

Kodaň už ale velké úspěchy v tomto ohledu má. Za loňský rok vyprodukovala 1,37 milionů tun emisí skleníkových plynů, což představovalo pokles o 40 procent v porovnání s rokem 2005. V přepočtu na obyvatele činí 2,2 tuny za rok, a to je jedna z nejnižších hodnot v rámci evropských měst. A podařilo se jí to právě díky masivnímu přechodu k větrné energii, jejíž je reprezentantem městská společnost HOFOR.

HOFOR investoval miliardy dolarů do výstavby 360 nových větrníků, které mají být připojeny k síti do roku 2025. Pak už bude drtivá většina spotřeby elektřiny v Kodani pokryta právě z těchto zdrojů. Dánská metropole si tak bude moci dovolit odpojit od tepelných elektráren, které nyní spalují biomasu, převážně reprezentovanou dřevěnými peletami.

Lidé za energii ušetří

Dalším zdrojem emisí skleníkových plynů je vytápění. Kodaň má v tomto ohledu velkou výhodu, neboť naprostá většina bytových jednotek je tam, podobně jako jinde v Dánsku, vytápěna dálkově. V takovém případě nepředstavuje přechod na dodávky tepla z obnovitelných zdrojů závažnější problém. De facto jen stačí teplárnu napojit na jiný energetický zdroj.

Podobným způsobem má dánské hlavní město vyřešeno klimatizační systém. Budovy pro své ochlazování využívají mořskou vodu, což znamená, že jsou schopny snížit spotřebu energie až o 80 procent v porovnání s klasickými klimatizačními metodami.

Do roku 2025 tak chce Kodaň svou energetickou spotřebu pokrýt zcela z větrných elektráren, fotovoltaických elektráren a solárních ohřívačů vody, geotermálních elektráren, nebo spalováním odpadu, dřeva či jiných druhů biomasy.

Kodaň chce jít ale ještě dál. Nejde jí jen o dosažení uhlíkové neutrality, ale také o snížení cen energie pro koncové uživatele. Je to jedna z velkých priorit vedení města. „Město neřeklo, že chce veškeré peníze utratit na uhlíkovou neutralitu, ale že chce uhlíkovou neutralitu a lacinější energii,“ řekl Jörgen Edström ze společnosti HOFOR. I tento cíl, zdá se, je naplnitelný. Podle výpočtů radnice by pár žijící v průměrně velkém bytě mohl ročně ušetřit až 4000 dánských korun (necelých 14 tisíc korun českých) poté, co by Kodaň byla uhlíkově neutrálním městem.

Podle Jørgena Abildgaarda bylo klíčové na plánu úzce spolupracovat se zástupci významných odvětví, jako je průmysl, stavebnictví i doprava. S nimi radnice konzultovala i nadále hodlá konzultovat všechny v úvahu připadající modely, prostřednictvím kterých by dánská metropole svůj smělý plán mohla zrealizovat. „Chceme si udržet ekonomický růst a zlepšit naši infrastrukturu tak, abychom plán uskutečnili bez nějakých významných nákladů,“ uzavřel Abildgaard.

-zm-