Kaufland musí odškodnit dodavatele využívající účetní systém Markant. Půjde o desítky milionů korun

Společnost Kaufland musí podle rozhodnutí ÚOHS odškodnit dodavatele využívající účetní systém Markant. Koláž: ED

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým pravomocným rozhodnutím společnosti Kaufland Česká republika závazky, které zamezí možnému zneužívání významné tržní síly tohoto obchodního řetězce vůči jeho dodavatelům. Závazky byly uloženy v souvislosti s využíváním tzv. systému Markant. Stejný systém využívala obchodní společnost Globus. Ta loni na podzim dostala pokutu 180 milionů korun. Kaufland pokutu nedostal, musí odškodnit dodavatele využívající Markant.

Nižší desítky milionů korun. To je očekávaná suma, kterou bude muset vynaložit vedení společnosti Kaufland na odškodnění některých dodavatelů potravin. Ti byli nuceni využívat účetní systém Markant. Vyplývá to z výsledků šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které získal Ekonomický deník.

Stejný účetní systém využívala také společnosti Globus, která byla za nucení dodavatelů k jeho zpoplatněnému používání pokutována loni v prosinci rekordní částkou 180 milionů korun. „V tomto systému byly dodavatelům poskytovány služby účetního charakteru, které by ale dodavatelé z vlastní iniciativy nepoptávali. Pokud by dodavatelé na účast v systému nepřistoupili, hrozilo jim ze strany společnosti Globus jednostranné ukončení spolupráce,“ uvedl tehdy ÚOHS. Podrobně si o případu Globus můžete přečíst v našem textu 

Společnost Kaufland musí dle rozhodnutí Úřadu nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí zaslat písemné vyrozumění těm svým dodavatelům potravin, o kterých je mu známo, že využívají účetní služby společnosti Markant a kterým dosud takový dopis nezaslala.V dopise uvedeným dodavatelům sdělí, že účast v systému Markant, není podmínkou dodávek potravin do řetězce Kaufland a dodavatelé mohou svou účast v systému Markant ukončit bez toho, aby tím byly dotčeny stávající či budoucí obchodní vztahy mezi nimi a Kauflandem.

Podle rozhodnutí ÚOHS musí Kaufland dodavatelům potravin, kteří v době od 6. 3. 2016 do 31. 12. 2017 (stejné období postihl ÚOHS i u Globusu – pozn. red.) hradili peněžní plnění v souvislosti s jejich účastí v systému Markant, vrátit, co zaplatili, případně se s nimi dohodnout na jiné kompenzaci. Musí se také do budoucna zdržet jednání, které by vzbuzovalo přesvědčení, že účast v systému Markant je podmínkou možnosti dodávat potraviny tomuto řetězci.

Úřad v rámci správního řízení prověřoval, zda společnost Kaufland využíváním systému Markant neporušuje zákon o významné tržní síle, za což by jí hrozila sankce ve výši desítek milionů korun. Pod podmínkou splnění výše uvedených závazků ÚOHS správní řízení zastavil. Bylo tak dosaženo nejen okamžité nápravy závadného stavu a odškodnění postižených dodavatelů, ale také rychlého ukončení správního řízení a v důsledku toho též ušetření prostředků daňových poplatníků.

O tématu jsme psali:

Globus dostal obří pokutu 180 milionů korun za nucení dodavatelů k nechtěným službám 

Aby Penta mohla koupit nemocnici v Topolčanech, musela prodat dopravu 

ÚOHS do konce roku pravděpodobně uzavře další správní řízení v oblasti významné tržní síly