Jurečka dle všeho ignoruje úkoly vlastní vlády

Ministr zemědělství Marián Jurečka. Foto: www.marianjurecka.cz

Kauza bytu pro náměstka ministra zemědělství Zdeňka Adamce, dostává další, nečekaný rozměr. Zdá se, že ministerská výjimka, kterou na nákup nábytku do bytu udělil ministr Marián Jurečka je v rozporu s usnesením vlády o nákupu některých komodit.

Ministerstvo zemědělství (MZe) nechalo loni opravit jeden ze služebních bytů a vybavilo ho atypickým nábytkem, včetně elektrospotřebičů. Celková cena zakázky se vyšplhala na 830.623 Kč bez DPH, tedy přes milion korun s daní. Podrobně jsme o případu jako první informovali v textu Zemědělství: vybavení služebního bytu za 830 tisíc a o osm měsíců později o něm informoval také server idnes.cz. Problém je nejen ve vysoké ceně, ale především v tom, že zakázku převyšující 500.000 korun na dodávku nábytku zadalo MZe bez soutěže na elektronickém tržišti, jak přikazuje vnitřní směrnice. Výjimku z tohoto nařízení může udělit jen ministr. „Dodávka nábytku byla realizována na základě přímého zadání na základě zpracovaného záměru VZ a výjimky udělené ministrem,“ potvrdil zjištění Ekonomického deníku ředitel kanceláře ministra Jurečky Vít Doležálek. Smlouva o realizaci této zakázky byla podepsána 3. února 2016.

 

 

 

 

 

 

Pokud vláda svým členům něco „doporučuje“ nebo je „vyzývá“, tak je to doporučující . Pokud jim něco „ukládá“, tak je to pro ně závazné

Ekonomický deník však zjistil, že několik dní předtím – 18. ledna 2016 Sobotkův kabinet přijal usnesení vlády, kterým schvaluje seznam komodit povinně nakupovaných centrálním zadavatelem v rámci resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek. A UKLÁDÁ členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů podřízených vládě postupovat v souladu s Minimálními požadavky. V příloze 2 tohoto usnesení je mezi vyjmenovanými komoditami zmíněn i nábytek. Vláda zároveň zrušila jiná dvě usnesení předešlých vlád, v nichž se upravovaly povinně nakupované komodity a pravidla pro tyto nákupy.

Kompilace usnesení vlády a přílohy s povinnými komoditami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mluvčí MZe Markéta Ježková na dotaz, proč se ministerstvo nechovalo dle citovaného usnesení uvedla: Usnesení je kolektivní rozhodnutí vlády, které je doporučujícím aktem vlády ke členům vlády. Např. Usnesení vlády ČR k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie nebo Usnesení vlády ČR O změnách ve způsobu zabezpečení činností spojených s fungováním poradních a pracovních orgánů vlády a dalších činností.“

František Korbel, respektovaný právník a bývalý náměstek ministra spravedlnosti – dnes partner jedné z největších advokátních kanceláří v ČR – Havel a Holásek však nesdílí stejný názor jako právníci MZe. „Usnesení vlády je jakékoli rozhodnutí, které vláda přijala. Zavazuje obvykle jen členy vlády, není obecně závazné ani není součástí právního řádu. Nakolik je skutečně konkrétní usnesení závazné pro členy vlády vyplývá z jeho dikce. Pokud vláda svým členům něco „doporučuje“ nebo je „vyzývá“, tak je to doporučující . Pokud jim něco „ukládá“, tak je to pro ně závazné, odpověděl Korbel na dotaz Ekonomického deníku.

V tomto případě, jak je zřejmé i z níže uvedeného výřezu z tohoto usnesení skutečně vláda ukládá ministrům se jejím pokynem řídit.

Porušení usnesení vlády ze strany Mariána Jurečky je tedy více než pravděpodobné, ovšem, jak upozorňuje Korbel, „neposlušnému“ ministrovi se nic nemůže stát, zvlášť ne pár měsíců před volbami. .„Případné porušení má jen pracovněprávní a politické následky, tj. vláda by mohla neposlušného ministra potrestat třeba pokáráním od premiéra nebo v krajním případě odvoláním příslušného ministra. Je to obdobné jako při porušení pracovního či služebního příkazu. Jinak ale nejde o porušení zákona, ale jen interního pokynu vlády,“ dodal Korbel.

Jiří Reichl

O tématu jsme také psali:

Zemědělství: vybavení služebního bytu za 830 tisíc 20.4.2016

Zemědělství: Systém na dotace za 13 milionů 30.12.2016

Zemědělství postaví učebny v zátopové oblasti u Florence. Za více než  12 milionů 30.12.2016

Ministerstvo zemědělství utratí další miliony za stavbu v zátopové oblasti 16.3.2017