Jihoafrické uhlí: Čínu nahrazuje Afrika, ale i Pákistán

Jihoafričtí vývozci uhlí, kteří vloni zaznamenali rekordní objemy obchodů, nacházejí trhy blíže ke svým hranicím s tím, jak Čína oslabuje.

Vývozci uhlí z Jižní Afriky, kteří dříve dodávali uhlí hlavně do Číny, nyní nacházejí bližší odbytiště s tím, jak čínský hospodářský růst ochabuje. Podle agentury Bloomberg je nyní v hledáčku jihoafrických uhlobaronů především Etiopie a Keňa.

„Zájem trhu se nyní znatelně přenesl do nových rozvíjejících se zemí. Hlavně tam, kde se vytvořilo dobré zázemí pro obchod,“ vysvětluje změnu klimatu na uhelném trhu Mosa Mabuza, náměstek jihoafrického ministerstva nerostných surovin.

Ceny uhlí se od roku 2014 snížily o 40 % s tím, jak citelně poklesl jeho dovoz do Číny. Tím se na světovém trhu vytvořil převis uhelné nabídky nad poptávkou. Přesto vývoz uhlí z Jihoafrické republiky zaznamenal v minulém roce rekordní hodnoty. Vyvezlo se více než 75 milionů tun uhlí, přičemž podíl afrických zemí se zdvojnásobil na 14 %.

Rapidní populační růst na africkém kontinentu stojí za rostoucí poptávkou po cementu, což podporuje také poptávku po uhlí. Etiopie a Keňa počítají se zdvojnásobením výroby cementu do roku 2020, zatímco Egypt chce do roku 2027 navýšit kapacitu uhelných elektráren o 17 gigawattů. „Právě teď jsme v Africe svědky obrovského úsilí vybudovat nové výrobny cementu,“ řekl Darren Malone ze společnosti IHS Energy.

„Afrika zaznamená stavební boom, a to vyvolá obrovskou potřebu cementu a energie,“ dodal. Varuje však, že nová naleziště zemního plynu a vývoj získávání energie z obnovitelných zdrojů, bude pro uhlí znamenat poměrně tvrdou konkurenci.

Objem paliva, které z Jižní Afriky směřuje, do Asie v loňském roce klesl o 7 %. Prakticky žádné nákladní lodě uhlím nesměřovaly do Číny, přičemž ještě v roce 2014 činily dodávky do Číny 3,5 % z celkového uhelného exportu.

Mezinárodní agentura pro energii (IEA) již v prosinci snížila svůj odhad pětiletého vývoje poptávky po uhlí a dodala, že „zlaté časy uhlí v Číně se zdají být minulostí.“ Podle IEA poroste světová poptávka po uhlí jen o 0,8 % ročně, a to až do roku 2020.

Rostoucí produkce elektrické energie v Pákistánu prý pomůže jihoafrickým vývozcům uhlí částečně kompenzovat čínský výpadek. Předpovídá se, že Pákistán bude v příštích pěti letech potřebovat 15 až 20 milionů tun uhlí ročně. Dnes jsou to zhruba jen 4 miliony tun.

Jihoafrické uhlí dnes pokrývá pákistánský dovoz uhlí přibližně ze tří čtvrtin. Podle Kamrana Kramala, ředitele jednoho z obchodníků s uhlím je to dáno tím, že náklady na dopravu uhlí z Jižní Afriky jsou nižší, než z Austrálie nebo Venezuely a kvalita jihoafrického uhlí je daleko vyšší, než například toho, které je schopna dodat Indonésie.

-usi-