Integrovaný regionální operační program rozdělil již téměř 55 miliard korun na projekty ve všech regionech České republiky.

MHD v Praze. Ilustrační foto: www.pixabay.com

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, dosáhl dalšího důležitého milníku. Na již schválených 3 453 projektů rozdělil 54,9 miliard korun, které tak přispějí k dalšímu rozvoji regionů.

Téměř polovina všech prostředků alokovaných v Integrovaném operačním programu IROP (5,49 miliardy korun) již byla rozdělena konečným příjemcům. Vyplývá to z informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR). IROP je velice pestrý program, který pokrývá hned jedenáct podporovaných témat. IROP poskytuje evropské peníze například na modernizaci silnic II. a III. třídy, obnovu a rekonstrukci školek a škol, zateplování bytových domů, elektronizaci veřejné zprávy, obnovu kulturních památek, modernizace a zvyšování kvality zdravotní péče nebo na pořizování nových vozidel pro veřejnou dopravu a obnovu přestupních terminálů,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

V březnu byly v IROP vyhlášeny výzvy zaměřené na sociální bydlení, celkově tak již bylo vyhlášeno 86 % prostředků z celkové alokace IROP. Posledními výzvami, které jsou v IROP plánovány v tomto roce, jsou výzvy na podporu infrastruktury pro sociální služby. K jejich vyhlášení dojde pravděpodobně v dubnu.

„Hodnocením předložených žádostí je pověřeno Centrum pro regionální rozvoj, kterému bych rád poděkoval za obrovské pracovní nasazení, neboť většina vyhlášených výzev se setkává s enormním zájmem od žadatelů, kdy předložené projekty v celkovém součtu i několikanásobně překračují alokaci výzvy,“ uvedl náměstek Zdeněk Semorád. V loňském roce byl takto zvýšený zájem evidován např. u výzev na infrastrukturu základních škol, cyklostezky, obnovu památek a muzeí nebo kyberbezpečnost. Velký zájem je rovněž o podporu v oblasti modernizace zdravotnického vybavení, přestupních terminálů nebo modernizaci hasičských zbrojnic a vzdělávacích a výcvikových středisek integrovaného záchranného systému.

Zatímco výzvy na individuální projekty postupně končí, výzvy integrovaných nástrojů, pro které je v IROP vyčleněno 32 miliard korun, jsou v plném proudu. Rozdělení těchto financí probíhá prostřednictvím městských aglomerací a místních akčních skupin, tzv. nositelů integrovaných nástrojů, které vyhlašují na vybraná témata IROP své výzvy a pomáhají efektivně cílit podporu v regionech.

Přehled jednotlivých výzev naleznete na tomto odkazu.

-red-